slaptumas

Privatumo politika

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse ir unserem Unternehmen. „Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der DPM 69. Eine Nutzung der Internettseiten for DPM 69 is grundätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Asmuo, teikiantis paslaugas, teikia paslaugas Unternehmens über unsere Internetiteite in Anspruch nehmen möchte, new jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Asmuo ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, El. Pašto adresas arba Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und und und und der Weigdentententententententen und und und fürden und DPM. „Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art“, „Umfang und Zweck der von und erhobenen“, „genutzten und verarbeiteten personenbezogenen“ Daten informatoriai. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Jei norite, kad „DPM 69“ būtų saugūs, tačiau netaikomi techniniams reikalams, o organizacinėms organizacijoms, gamintojai, gamintojai, gamintojai ir specialistai, dirbantys bendrojoje internetinėje svetainėje. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Asmuo yra laisvas, asmeniškas. Duomenys pateikiami kaip alternatyvusis Wegenas, beispielsweise telefonisch, un zu zubermitteln.

1. apibrėžimai

„Die Datenschutzerklärung der DPM 69“, „Begrifflichkeiten“, „Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber Beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung“ (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.

Šioje privatumo politikoje naudojame šias sąvokas, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • a) personenbezogene Daten

  Asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu (toliau - duomenų subjektas). individas yra laikoma nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma naudojant priskyrimo identifikatorių, pavyzdžiui, pavadinimą, identifikacinį numerį, vietos nustatymo duomenis, interneto identifikatorių arba vieną ar daugiau specialių funkcijų, kurios atspindi fizinei, fiziologinei, genetinę, protinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę šio fizinio asmens tapatybę.

 • b) "Betroffene" asmuo

  Pažeidžiamas asmuo yra bet koks identifikuojamas ar atpažįstamas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas.

 • c) Verarbeitung

  Apdorojimo kiekvieną atliktą su arba be automatizuotų procesų pagalba ar bet tokio proceso skaičių, susijusių su asmens duomenų rinkimas, kolekcijos, organizacijos, išdėstymas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas veikimą, atskleidimas pateikiant, skleidžiant ar kitokiu būdu teikiant, susitaikant ar asociacijoje, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

 • d) Einschränkung der Verarbeitung

  Apribojimas apdorojimas yra saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų apdorojimą ateityje.

 • e) profiliavimas

  Profiliavimas yra bet koks automatizuoto asmens duomenų apdorojimo būdas, kurio metu naudojama ta asmeninė informacija tam tikriems asmeniniams aspektams, susijusiems su fiziniu asmeniu, vertinant, ypač aspektais, susijusiais su darbo našumu, ekonomine padėtimi, sveikata, asmenine Analizuoti ar prognozuoti šio fizinio asmens pageidavimus, interesus, patikimumą, elgesį, buvimo vietą ar perkėlimą.

 • f) Pseudonymisierung

  Pseudonymization yra asmens duomenų tvarkymas taip kuriame asmens duomenys nebegali būti priskirtas konkrečiam subjektui be papildomos informacijos pagalba, jeigu ši papildoma informacija būtų saugomi atskirai ir techninės ir organizacinės priemonės siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys neskirtas identifikuotiems ar identifikuojamiems fiziniams asmenims.

 • g) Verantwortlicher arba für Verarbeitung Verantwortlicher

  Duomenų valdytojas arba kontrolierius yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, įstaiga ar įstaiga, kuri atskirai ar kartu su kitais sprendžia dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir būdų. Kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatomi pagal Sąjungos teisę arba valstybių narių teisę, duomenų valdytojas arba konkretūs jo paskyrimo kriterijai gali būti numatyti pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę.

 • h) Auftragsverarbeiter

  Procesorius yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, tvarkanti asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.

 • i) Empfänger

  Gavėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, agentūra, agentūra ar kitas subjektas, kuriam atskleidžiami asmens duomenys, nepriklausomai nuo to, ar jis yra trečioji šalis. Tačiau institucijos, kurios pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę gali gauti asmens duomenis, susijusius su konkrečia misija, nelaikomos naudos gavėjais.

 • j) Dritter

  Trečia - fizinis ar juridinis asmuo, viešoji valdžia, įstaiga ar įstaiga, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, tvarkytoją ir asmenis, kuriems duomenų valdytojas ar perdirbėjas tiesiogiai įgaliota tvarkyti asmens duomenis.

 • k) Einwilligung

  Sutikimas yra savanoriški konkrečiu atveju ir nedviprasmiškai pristatyti duomenų subjektas informuojamas būdu išraiška valios deklaracijos ar kito atpažįstama teigiamai akto, pagal kurį yra skirtas asmeniui, kad jie sutinka su asmens duomenų tvarkymu susijusių formos yra.

2. Kontrolieriaus pavadinimas ir adresas

Asmuo, atsakingas pagal Bendrą duomenų apsaugos reglamentą, kitus Europos Sąjungos valstybių narių duomenų apsaugos įstatymus ir kitas duomenų apsaugos pobūdžio nuostatas, yra:

Salonas De Puta Madre 69

„Via Siscara 8d“
80040 Poggiomarino

E-mail : parduotuvė@dpm69.it

„Telefono ir kas“ programa : +39 353 398 8077
El.pašto adresas*: parduotuvė@dpm69.it

Oficialus internetas: www.deputamadre69official.com
Oficiali parduotuvė : www.deputamadreshop.com

3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:

Salonas De Puta Madre 69

„Via Siscara 8d“
80040 Poggiomarino

E-mail : parduotuvė@dpm69.it

„Telefono ir kas“ programa : +39 353 398 8077
El.pašto adresas*: parduotuvė@dpm69.it

Oficialus internetas: www.deputamadre69official.com
Oficiali parduotuvė : www.deputamadreshop.com


Jede betroffene Asmenys, kurie yra susipažinę su visais Fragen und Antrungen zum Datenschutz direkt und unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Sausainiai

„Die Internetseiten der DPM 69“ slapukai. Slapukai yra atnaujinami, o interneto naršyklė yra atnaujinta, o kompiuterių sistema naudojama ir naudojama.

Daugelis svetainių ir serverių naudoja slapukus. Daug slapukų yra vadinamasis slapuko ID. Slapuko ID yra unikalus slapuko identifikatorius. Ją sudaro eilutė, per kurią internetiniai puslapiai ir serveriai gali būti priskirti konkrečiai interneto naršyklei, kuriame slapukas buvo saugomas. Tai leidžia lankomoms svetainėms ir serveriams atskirti asmens naršyklę nuo kitų interneto naršyklių, kuriose yra kitų slapukų. Ypatingą žiniatinklio naršyklę galima atpažinti ir identifikuoti pagal unikalų slapuko ID.

„Durch den Einsatz“ iš „Cookies kann DPM 69 den Nutzern diegers“ Interneto svetainių pateikimas yra atnaujinamas. Paslaugos yra būtinos, be jokios abejonės, „Cookie-Setzung nicht möglich wären“.

Naudojant slapuką, mūsų svetainėje pateikiama informacija ir pasiūlymai gali būti optimizuoti naudotojo prasme. Kaip jau minėta, slapukai leidžia mums atpažinti mūsų svetainės vartotojus. Šio pripažinimo tikslas yra palengvinti naudotojų naudojimąsi mūsų tinklalapiu. Interneto svetainėje vartotojas, kuris naudoja slapukus, pavyzdžiui, nereikia kiekvieną kartą apsilankius svetainėje vėl įvesti savo galimybes, nes ji yra paimta iš interneto ir saugomi kompiuterinės sistemos naudotojo slapuką. Kitas pavyzdys yra parduotuvių krepšelio slapukas. Internetinė parduotuvė prisimena daiktus, kuriuos klientas įtraukė į virtualų krepšelį slapuku.

Duomenų subjektas bet kuriuo metu gali uždrausti slapukų nustatymą per mūsų tinklalapį, naudodamas atitinkamą interneto naršyklės nustatymą ir taip visam laikui prieštarauja slapukų nustatymui. Be to, jau nustatytus slapukus bet kuriuo metu galima ištrinti per interneto naršyklę ar kitas programas. Tai įmanoma visose įprastose interneto naršyklėse. Jei duomenų subjektas išjungia slapukų nustatymą naudojamoje interneto naršyklėje, ne visos mūsų svetainės funkcijos gali būti visiškai naudojamos.

5. Bendrųjų duomenų ir informacijos rinkimas

„Interneteite der DPM 69“ ieškokite daugiau informacijos apie internetinę svetainę „Aufruf der Internettseite“. Jei asmuo naudoja automatines sistemas, „Retenge von allgemeinen Daten und Informationen“. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in the Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internet-site, von welcher ein zugreifendes System for auf unsere Internettseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) internetinė svetainė, nenaudojama interneto svetainių, (5) duomenų bazės ir internetinės svetainės internetinės svetainės, (6) interneto protokolo adresai (IP adresai), (7) interneto paslaugų teikėjo sistemos, nukreiptos į internetinę svetainę. und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen, jei nėra informacijos apie informacines technologijas, sistemas.

Bei der Nutzung dieges all datame data and informationen zieht die DPM 69 keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Duomenų informacijos ieškokite, kaip nepageidaujamų interneto svetainių savininkų sąrašą, (1) internetinių interneto svetainių savininkų internetinį tinklalapį, kuriuose pateikiami optimalaus verslo modelio sprendimai, ir (2) informacinių sistemų informacinių sistemų funkcijų palaikymo ir priežiūros sistemos. 3) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die DPM 4 Daine einerseits statisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutznententente für die von. Duomenų atnaujinimo serverio žurnalų duomenų bazėje galite gauti informaciją apie visus svarbiausius asmenis. Asmeniui, kuriam suteikta teisė, „Daten gespeichert“.

6. Registracija mūsų svetainėje

Duomenų subjektas turi galimybę užsiregistruoti duomenų valdytojo svetainėje pateikdamas asmens duomenis. Asmens duomenys, kurie turi būti siunčiami valdikliui, gaunami iš atitinkamos įvesties kaukės, naudojamos registracijai. Duomenų subjekto įvestus asmens duomenis renkamas ir saugomas tik duomenų valdytojo vidiniam naudojimui ir savo reikmėms. Valdytojas gali pasirūpinti, kad jis būtų perduotas vienam ar keliems procesoriams, pavyzdžiui, siuntinių tarnybai, kuri taip pat naudoja tik asmens duomenis vidaus valdymui, priskirtiną duomenų valdytojui.

Registruojant duomenų valdytojo tinklalapį, duomenų subjekto interneto paslaugų teikėjo (ISP) priskirtas IP adresas taip pat saugomas registracijos data ir laikas. Šių duomenų saugojimas vyksta atsižvelgiant į tai, kad galima išvengti netinkamo mūsų paslaugų naudojimo ir, jei reikia, šie duomenys leidžia išsiaiškinti padarytus nusikaltimus. Atsižvelgiant į tai, reikia saugoti šiuos duomenis, kad užtikrintų duomenų valdytojo saugumą. Šių duomenų atskleidimas trečiosioms šalims nėra, nebent yra teisiškai įpareigojantis perduoti informaciją arba atskleisti teisėsaugos tarnybą.

Registruodamas duomenų subjektą, savanoriškai pateikdamas asmens duomenis, duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui turinį ar paslaugas, kuris dėl bylos pobūdžio gali būti siūlomas tik registruotiems vartotojams. Registruoti asmenys bet kuriuo metu gali keisti asmens duomenis, pateiktus registracijos metu, arba visiškai ištrinti iš duomenų valdytojo duomenų bazės.

Valdytojas bet kuriuo metu paprašius pateikia kiekvienam duomenų subjektui informaciją apie tai, kurie asmens duomenys apie duomenų subjektą yra saugomi. Be to, duomenų valdytojas ištaiso ar ištrina asmens duomenis duomenų subjekto prašymu ar nuoroda, jei tai neprieštarauja jokiems įstatymuose numatytiems saugojimo reikalavimams. Visi duomenų valdytojai duomenų subjektai yra prieinami duomenų subjektui kaip kontaktinis asmuo šiame kontekste.

7. Prenumeruoti mūsų naujienlaiškį

Auf der Internetseite der DPM 69 wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Informacinis biuletenis yra Unternehmens zu abonnieren. „Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters“, pateikiantis Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske.

„DPM 69“ informacijos centras „Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines“ Informaciniai biuleteniai yra „Angebote des Unternehmens“. „Der Newsletter Unseres Unternehmens kann von der betroffenen“ Asmuo, dirbantis be jokios abejonės, yra Wen (1) miręs asmuo, besiverčiantis asmeniu, el. Pašto adresas ir elektroninis paštas (2), betrofenu, asmeniu, kuris yra informacinis biuletenis ir registruotas asmuo. E-mail adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Beststigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren konkurendet. El. Pašto adresas, kuriame yra el. Pašto adresas, taip pat yra el. Pašto adresas. Asmuo, dirbantis informaciniuose biuleteniuose, yra autorizuotas.

Prenumeruojant naujienlaiškį, mes taip pat saugome kompiuterio sistemos IP adresą, kurį atitinkamas asmuo naudojo registracijos metu, taip pat interneto paslaugų teikėjo (ISP) priskirtą registracijos datą ir laiką. Šių duomenų rinkimas yra būtinas siekiant suprasti (galimą) piktnaudžiavimą nukentėjusio asmens el. Pašto adresu vėliau ir todėl yra duomenų apsaugos pareigūno teisinė apsauga.

Asmens duomenys, renkami registruojant naujienlaiškį, bus naudojami tik mūsų naujienlaiškiui siųsti. Informacinio biuletenio abonentai taip pat gali būti informuojami el. Paštu, jei tai būtina naujienlaiškio tarnybos veikimui arba registracijai, kaip gali būti naujienlaiškio keitimo ar techninių pakeitimų atveju. Asmens duomenys, renkami informacinių biuletenių tarnybos tretiesiems asmenims, nebus perduodami. Suinteresuotas asmuo gali bet kada nutraukti mūsų naujienlaiškio prenumeratą. Sutikimas dėl asmens duomenų saugojimo, kurį mums suteikė duomenų subjektas naujienlaiškiui išsiuntinėti, gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Siekiant atšaukti sutikimą, kiekviename naujienlaiškyje yra atitinkama nuoroda. Taip pat yra galimybė bet kuriuo metu tiesiai ant žurnalo duomenų valdytojų svetainėje nuo biuletenius ar tai praneša kitu būdu, duomenų valdytojas.

8. Naujienų sekimas

„Die Newsletter der DPM 69“ enhalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel - tai miniatiūrinis paveiksliukas, miršta vienkartiniai el. Pašto adresai, bet ne keista, o HTML formato skelbimo versijoje nėra, logdatei-aufzeichnung ir e-logdatei-analize zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistika Auswertung des Erfolges arba Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann for DPM 69 erkennen, ob und wann eine E-mail von einer betroffenen Asmuo, kuriam buvo suteikta teisinė žinia ir e-paštas. El. Pašto adresas yra adresų sąrašas.

Informacinis biuletenis „Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten“, „werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet“, um den Newslettervers and zu optieren and inhalt zukünftiger an denssenssenssen denss bessorter. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, duber Dupla-Opt-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu platesrufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet die DPM 69 automatisch als Widerruf.

9. Kontaktmöglichkeit über die Interneteite

„Die Internetseite der DPM 69“ įvesta aufgrund von Vsetchriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit un ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adrese der sogenannten el. Sofern eine betroffene Asmuo el. Paštu ir elektroniniu paštu Kontaktinis asmuo gali kreiptis į teismą ir kreiptis į teismą. Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Asmuo, dirbantis asmeniškai, bet neabejotinai, kai jis yra automatiškai atnaujinamas. Solche auf freiwilliger Asmeninis asmuo, dirbantis verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen, asmens sveikatos priežiūros pagrindą. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

10. Įprastas asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

Tvarkomų duomenų valdytojo ir saugo asmens duomenis atitinkamam asmeniui tik už laiką, reikalingą laikotarpį, kad būtų pasiektas saugojimo tikslas arba jei leidžiama pagal Europos direktyvų ir reglamentų donorų ar kitų įstatymų leidėjai iš įstatymų ar taisykles, kurių duomenų valdytojas buvo numatyta.

Jei saugojimo paskirtis yra praleista arba jei pasibaigia Europos direktyvų ir reglamentų arba kitų svarbių teisės aktų leidėjų nustatytas saugojimo laikotarpis, asmens duomenys bus reguliariai užblokuoti arba ištrinti pagal įstatymų nuostatas.

11. Suinteresuoto asmens teisės

 • a) Recht auf Bestätigung

  Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę, kaip tai suteikia Europos reguliuotojai ir reguliuotojai, reikalauti, kad duomenų valdytojas patvirtintų, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi. Jei nukentėjęs asmuo nori pasinaudoti šia patvirtinimo teise, jis bet kuriuo metu gali kreiptis į duomenų valdytojo darbuotoją.

 • b) Recht auf Auskunft

  Bet kuris asmuo, kuriam yra susijęs tvarkant asmens duomenis, turi teisę bet kuriuo metu iš Europos duomenų administravimo ir reguliavimo tarnybos gauti iš duomenų valdytojo nemokamą informaciją apie jam saugomus asmens duomenis ir tos informacijos kopiją. Be to, Europos teisės aktų leidėjas ir reguliuotojas pateikė duomenų subjektui šią informaciją:

  • perdirbimo tikslais
  • tvarkomų asmens duomenų kategorijos
  • gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems asmens duomenys buvo atskleisti arba dar turi būti atskleisti, ypač trečiųjų šalių gavėjams arba tarptautinėms organizacijoms
  • jei įmanoma, planuojama trukmė, už kurią bus saugomi asmens duomenys, arba, jei tai neįmanoma, šios trukmės nustatymo kriterijai
  • ar egzistuoja teisė ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, susijusius su juo, arba atsakingo asmens atliekamas duomenų tvarkymo apribojimas arba teisė prieštarauti tokiai tvarkai
  • teisė kreiptis į priežiūros instituciją
  • jei asmens duomenys nėra surinkti iš duomenų subjekto: visa turima informacija apie duomenų šaltinį
  • automatizuoto sprendimų priėmimo egzistavimas, įskaitant profiliavimą pagal 22 straipsnis 1 Abs.4 ir DS-GMO ir - bent jau tokiais atvejais - prasmingas informaciją apie loginius metodus ir taikymo sritį ir norimą poveikį tokiam tvarkymui atitinkamam asmeniui

  Be to, duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tuo, ar asmens duomenys buvo perduodami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai. Tokiu atveju duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tinkamas perdavimo perdavimo garantijas.

  Jei suinteresuotoji šalis nori pasinaudoti šia teise gauti informaciją, ji bet kuriuo metu gali susisiekti su duomenų valdytojo darbuotoja.

 • c) Recht auf Berichtigung

  Bet kuris asmuo, kuriam įtakos turi asmens duomenų tvarkymas, turi teisę Europos teisės aktų leidėjui reikalauti nedelsiant ištaisyti su juo susijusius netikslius asmens duomenis. Be to, duomenų subjektas turi teisę prašyti užpildyti neužbaigtus asmens duomenis, įskaitant papildomą deklaraciją, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus.

  Jei paveiktas asmuo nori pasinaudoti šia ištaisymo teise, bet kuriuo metu gali kreiptis į duomenų valdytojo darbuotoją.

 • d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)

  Bet kuris asmuo, kuriam įtakos turi asmens duomenų tvarkymas, turi teisę iš Europos direktyvų ir reguliavimo institucijų reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, jei tenkinama viena iš šių priežasčių:

  • Asmens duomenys buvo renkami tokiems tikslams ar kitaip apdoroti, kuriems jie nebėra reikalingi.
  • Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo iš. 6 Menas para apdorojimas. 1 punktas DS-GMO arba str. 9 para. 2 punktas DS GMO palaikoma, ir ten yra kitaip teisinio pagrindo tvarkymo stoka.
  • Suinteresuotas asmuo pagal str. 21 para. 1 DS-GMO objekto tvarkymo, ir nėra jokių viršesnių teisėtų priežasčių perdirbti prieš, ar asmeniui, veikiančiam pagal str. 21 para. 2 DS-GMO opozicija Apdorojimas
  • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
  • Asmens duomenų ištrynimas yra būtinas norint įvykdyti teisinį įsipareigojimą pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, kuriai priklauso duomenų valdytojas.
  • Asmens duomenys buvo renkami atsižvelgiant į informacinės visuomenės paslaugas, siūlomas pagal 8 1 DS-GVO straipsnį.

  Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Asmuo, dirbantis pagal asmeninį gyvenimą, Daten, die the der DPM 69 gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit and einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung verantwort. Der Mitarbeiter der DPM 69 wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.

  Wurden die personenbezogenen Daten von der DPM 69 Apibrėžimas ir sprendimas nepadengtas Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 abs. 1 DS-GVO duomenų bazės „Daten Verpflichtet“, taigi, trifft die DPM 69 iki Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch techniccher Art, van der van der für für der für der für für der für für der für für der für für der für für der für. , dass die betroffene Person von dieten anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links du diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replicationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht. Der Mitarbeiter der DPM 69 wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

 • e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

  Bet kuris asmuo, kuriam įtakos turi asmens duomenų tvarkymas, turi teisę, suteiktą Europos direktyvos ir reguliavimo institucijos, reikalauti, kad duomenų valdytojas apriboja duomenų tvarkymą, jei taikoma viena iš šių sąlygų:

  • Duomenų subjektas ginčija asmens duomenų tikslumą tam tikrą laikotarpį, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą.
  • Apdorojimas yra neteisėtas, duomenų subjektas atsisako ištrinti asmens duomenis ir prašo apriboti asmens duomenų naudojimą.
  • Duomenų valdytojas tvarkymo tikslais nebegali tvarkyti asmens duomenų, tačiau duomenų subjektas reikalauja, kad jie patvirtintų, įgyvendintų ar gintų teisinius ieškinius.
  • Suinteresuotasis asmuo pareiškia prieštaravimą dėl apdorojimo pagal 21 1 DS-GVO straipsnio XNUMX punktas ir dar nėra aišku, ar atsakingo asmens teisėtos priežastys yra didesnės už atitinkamo asmens teises.

  Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Asmuo mirė Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der DPM 69 gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter for für die Verar. Der Mitarbeiter der DPM 69 wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

 • f) Recht auf Datenübertragbarkeit

  Bet kuris asmuo, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi suteiktą Europos direktyvų ir reglamentų donorų, kad jie gauna asmens duomenis, kurie buvo pateikti asmuo teisę atitinkamą mokestį, į struktūrinį, nuosekliai ir automatizuotai nuskaitoma forma. Ji taip pat turi pateikti šiuos duomenis į kitą mokestį netrukdomi atsakingi asmenys, kurių asmens duomenys buvo pateikiami teisę, su sąlyga, kad perdirbimo ant sutikimo pagal str. 6 punktas. 1 punktas DS GMO ar meno. 9 Abs . 2 punktas DS-GMO arba ant laikantis str. 6 punktas. 1 b punktas DS-GMO pagrindu ir perdirbimas vyksta naudojant automatines metodus, su sąlyga, kad perdirbimo neprivalo už užduoties atlikimo, kuri yra viešojo intereso sutartį arba vykdydamas viešąją valdžią, kuri buvo paskirta atsakingam asmeniui.

  Be to, suinteresuotas naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą pagal str. 20 para. 1 DS-GMO asmuo gauti, kad asmens duomenys yra perduodami tiesiai iš už į kitą mokestį, jei tai techniškai įmanoma ir jei įstatymo, tai neturi įtakos kitų žmonių teisėms ir laisvėms.

  Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann for sich die betroffene Asmuo, kuriam buvo suteikta teisė į „Mitarbeiter der der DPM 69“.

 • g) Recht auf Widerspruch

  Bet kuris asmuo, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi suteiktą Europos direktyvų ir reglamentų donoro teisę dėl priežasčių, kylančių iš jų konkrečią padėtį, bet kuriuo metu iki perdirbimo dėl jų asmens duomenų apie. 6 Menas para pagrindu. 1 laiškas E arba DS-GVO prieštarauja. Tai taip pat taikoma profilių sudarymui pagal šias nuostatas.

  DPM 69 verarietitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den interessen, Rechten und Freiheten der der Werden, der Werden, der Werden, Ober Werden, Werden, Weber und Werden, Ober Werden, Werden, Werden, Werden, Werden, Werden, Weber und Werden, Weber und Werner, Werden, Werden, Werden, Werden, Weber und Werden, Weber und Werner, Weber und Werner, Weber Weißenberger. von Rechtsansprüchen.

  Susiję su DPM 69 asmeniniais duomenimis, „Daten“, „Direktwerbung zu betreiben“, taigi, skrybėlę mirusiais asmenimis. „Reach“, „Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen“. Mirkykite pagal profiliavimą, skaitykite ir žiūrėkite „Direktwerbung“ Verbindung steht. Plačiausią pripratimą prie DPM 69 skyriaus vedėjo, kuris yra atsakingas už tiesioginį gyvenimą, taigi, DPM 69 miršta asmeniškai, todėl keista, kad jis nebenaudojamas.

  Klausimas dėl mirties bausmės yra asmeniui, kuriam priklauso Recht, Gründen, mirusiam asmeniui, susiklosčiusiam situacijai, situacijai, gegen die die betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die the der DPM 69 zu wissenschaftlichen or historischen Forschungszwecken order zu statistischen Zwecken. 89 abs. 1 „DS-GVO erfolgen“, „Widerspruch einzulegen“, „es sei denn“, „eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich“.

  Asmuo, kuris nukreipia „Mitarbeiter der DPM“ į 69 m. Metus, o vėliau į „Mitarbeiter wenden“. Der Betroffenen Asmuo, dirbantis laisvai, o ne Zusammenhang Mit Nutungung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58 / EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, the denen technische Spezifikationen verwendet.

 • h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiliavimas

  Bet kuris asmuo, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi suteiktą pagal Europos direktyvų ir reglamentų donorų, ne vienas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, teisė - įskaitant profiliavimą - būti taikomos pagrindu sprendimas, kuris skleidžiasi per teisinę galią arba ženkliai paveikia jį panašiu būdu, jeigu sprendimas (1) yra ne išvados, ar būtų įvykdyti tokios sutarties tarp duomenų subjekto ir asmens, atsakingo yra būtinas, arba (2) dėl Sąjungos arba valstybės narės, kurios yra taikomos imti įstatymus, yra galimas ir šis teisės aktas tinkamos priemonės įtraukti siekiant apsaugoti asmenų teises ir laisves ir teisėtus interesus, duomenų subjekto ar (3) yra padaryta su aiškaus sutikimo individo.

  Entscheidung (1) für den Abschluss or die die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trefhet diegen und die dieden und die Freden und und Fredenten und die Fredenten und die Freden und und Frederigmen Interesen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts and auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

  Jei duomenų subjektas nori reikalauti automatizuoto sprendimų priėmimo teisių, jis bet kuriuo metu gali kreiptis į duomenų valdytojo darbuotoją.

 • i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

  Bet kuris asmuo, kuriam įtakos turi asmens duomenų tvarkymas, turi teisę, suteiktą Europos direktyvos ir reguliavimo institucijos, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

  Jei duomenų subjektas nori pareikšti savo teisę atšaukti sutikimą, jis bet kada gali kreiptis į duomenų valdytojo darbuotoją.

12. Duomenų apsauga programose ir paraiškų teikimo procese

Kontrolierius renka ir apdoroja pareiškėjų asmens duomenis paraiškos procesui apdoroti. Apdorojimas taip pat gali būti atliekamas elektroniniu būdu. Tai ypač pasakytina apie tai, jei pareiškėjas pateikia atitinkamus prašymo dokumentus duomenų valdytojui elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu arba interneto svetainėje. Jei duomenų valdytojas sudaro pareiškėją su darbo sutartimi, perduodami duomenys bus saugomi darbo santykių tikslais pagal įstatymą. Jei duomenų valdytojui nėra sudaryta darbo sutartis su kandidatu, paraiškos dokumentai bus automatiškai panaikinti praėjus dviem mėnesiams nuo sprendimo atmesti paskelbimo dienos, nebent dėl ​​ištrynimo atsiras kitų teisėtų duomenų valdytojo interesų. Kitas teisėtas interesas šia prasme, pavyzdžiui, yra įrodinėjimo našta procedūroje, numatytoje Bendrojo lygių galimybių įstatymo (AGG).

13. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Adobe Analytics“ („Omniture“) / „Adobe Marketing Cloud“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ yra internetinio tinklalapio „Komponenten des Unternehmens Adobe“ integruota versija. „Adobe Analytics“ („Omniture“) bzw. die „Adobe Marketing Cloud“ (nachfolgend „Omniture“ genannt) yra pagrindinis instrumentas, kaip ir internetinės rinkodaros priemonės, skirtos žiniatinklio analizei internete. Analizuoti ermöglicht. „Omniture ist ein Teil der Adobe Marketing Cloud“. „Adobe“ rinkodaros debesyje yra internetinė svetainė „Echtzeitanalysen von Besucherströmen“. „Die Echtzeitanalysen umfassen Projektberichte und gestatten eine Ad-Hoc-Analyze der Internettseitenbesucher“. „Kundeninteraktionen werden so dartelltellt“, „dass dem für die die Verarbeitung Verantwortlichen ein besserer Überblick über die Onlineaktivitäten der Nutzer diegers“ Internetinis puslapis yra įvairialypis, bet nenutrūkstamas dalykas, su kuriuo susiduria dienos metu, ir interaktyvūs informacijos suvestinių skydeliai. Diet versetzt den für die Verarbeitung Verantwortlichen in die Lage, Informationen in Echtzeit zu erhalten und hierdurch auftretende Problem schneller zu erkennen.

Betreibergesellschaft dieser Paslaugos teikiamos „Adobe Systems Software Ireland Limited“, Riverwalk 4-6, Citywest Business Campus, Dublinas 24, Airija.

Omniture setzt ein Cookie for a dem dem informationtechnologischen System der betroffenen Person (Cookies wurden im Vorfeld bereits erklärt; entsprechendes kann oben nachgelesen werden). „Der für die Verarbeitung Verantwortliche gewährleistet durch eine Servereinstellung“, „die“ yra „Datencenter von Adobe übermittelten Tracking-Datensätze vor einer Geolokalisierung anonymisiert werden“. Die Anonymisierung wird durch das Ersetzen des letzten Teils der IP-Adresse umgesetzt. „Der für die verarbeitung Verantwortliche hat serversitig Einstellungen vorgenommen“, aufgrund derer die IP-Adrese der betroffenen Person for einer jeweiligen Verarbeitung für die Geolokalisierung und die Reichweitenmessung unabhängig voneinander anonymisiert. „Adobe wird“ yra „Verarbeitung Verantwortlichen die the Internet und site Internet“ svetainė. Duomenys ir informacija yra svarbūs „Nutzerverhalten der betroffenen“ asmeniui. „Ferner wird Adobe die Daten nutzen“, „in unserem“. „Auftrag Reports“ yra pagrindinis „Nutzeraktivitäten zu erstellen sowie weitere Dienstleistungen für unser Unternehmen zu erbringen“, die Zusammenhang mit der Nutzung unserer Internetseite stehen. Mūsų IP adresas yra neteisingas „Adobe nicht mit anderen personenbezogenen“. Daten zusammengeführt.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Omniture ein Cookie for a dem dem information information Technologischen System der betroffenen Person setzt. „Zudem können die von Omniture bereits gesetzten“ slapukai yra nauji interneto naršyklės ar programinės įrangos programinės įrangos pakeitimo įrankiai.

„Ferner besteht für die bertoffene“, „Adobe-Cookie erzeugten“, „eufen“ die dieger Internet-site bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Adobe zu platsprechen and eine solche zu verhindern. „Hierzu muss die betroffene“ Asmuo, turintis Abmelde-Button unter dem Link http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Adobe können unter http://www.adobe.com/de/privacy.html abgerufen werden.

14. Filtrų taikymo ir naudojimo duomenų apsaugos taisyklės

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus filialų komponentus. Filialas yra Vokietijos filialų tinklas, siūlantis filialų rinkodarą.

Partnerių marketingas yra internetinė platinimo forma, leidžianti komerciniams tinklalapių operatoriams, vadinamiesiems prekybininkams ar reklamuotojams, reklamuoti, už kurią paprastai mokama per paspaudimų arba pardavimo komisinius, trečiųjų šalių tinklalapiuose, t. Y. Su pardavimo partneriais, kurie taip pat yra dukterinės įmonės ar leidėjai. būti pavadintam. Per dukterinių įmonių tinklą prekybininkas pateikia reklamos laikmeną, t. Y. Reklaminę juostą ar kitas tinkamas internetinės reklamos priemones, kurias vėliau filialas integruoja savo svetainėje arba kitais kanalais, tokiais kaip raktinių žodžių reklama ar el. -Rinkodara turi būti reklamuojama.

„Betreibergesellschaft von Affilinet GmbH“, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Vokietija.

Affilinet slapuką įrašo į duomenų subjekto informacinių technologijų sistemą. Kas yra slapukai, jau buvo paaiškinta aukščiau. „Affilinet“ stebėjimo slapukas nesaugo jokių asmeninių duomenų. Išsaugomi tik filialo, t. Y. Potencialų klientą tarpininkaujančio partnerio, identifikavimo numeris, taip pat svetainės lankytojo užsakymo numeris ir paspausta reklaminė medžiaga. Šių duomenų saugojimo tikslas yra apdoroti komisinius mokėjimus tarp prekybininko ir dukterinės įmonės, kurie tvarkomi per filialų tinklą, t. Y. Filialą.

Atitinkamas asmuo gali užkirsti kelią slapukų nustatymui mūsų svetainėje, kaip jau buvo aprašyta aukščiau, bet kuriuo metu pasinaudodamas atitinkama naudojamos interneto naršyklės nuostata ir tokiu būdu visam laikui prieštarauti slapukų nustatymui. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų „Affilinet“ nustatyti slapuką atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje. Be to, „Affilinet“ jau nustatytus slapukus galima bet kada ištrinti naudojantis interneto naršykle ar kitomis programinėmis programomis.

Affilinet taikytinas duomenų apsaugos taisykles galite rasti https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von econda

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio tinklalapio „Komponenten des Unternehmens“ integruota integruota versija. „Econda“ yra viena iš „Web-Analyze-Dienst“. Žiniatinklyje analizuokite Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von Welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internettseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internettseite zugegriffen oder wie oft und für welch weweertdauer eineters. „Eine Web“ analizuoja internetinį tinklalapio „Optimierung einer“ puslapį ir internetinį tinklalapį „Internet Apžvalgos analizė“.

Betreibergesellschaft von econda GmbH, Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe, Vokietija.

„Econda setzt ein Cookie“ yra informacijos apie technologijas sistema. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten ieškokite interneto svetainių, skaitykite apie verarbeitung verantwortlichen betrieben ir auf welger eine ECon-Komponente integruoti integruotas, wird der Internet naršykles for informacija apie technines technologijas, sistemas, įmones, įmones, įmones, įmones, veikiančias įmones. - und Optimierungszwecken econda zu übermitteln. Im Rahmen miršta technikos srityje Verfahrens erhält econda Kenntnis über Daten, die in folge zur Erstellung von slapyvardžiai Nutzungsprofilen verwendet werden. Die die gewennenen Nutzungsprofile dienen der Analyze des Verhaltens der Betroffenen Person, weche auf die Internettseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen zugegriffen hat and werden mit dem Ziel, die Internetiniai puslapiai, verbessern und zu optimieren, ausgewertet. Duomenų bazės, susijusios su elektronine duomenų perdavimo sistema, buvo pateiktos tik tada, kai Einholung einer gesonderten und ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen yra asmenybės, susijusios su asmens tapatybės ženklu, asmens tapatybės nustatymo ženklu. Diese Daten werden nicht mit personenbezogenen Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche Pseudonimas enthalten, zusammengeführt.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, bet ne tik internete, bet ir be internetinių svetainių, o internetinėse svetainėse naršančius internetinius naršytojus, kurie yra žinomi kaip pagrindiniai „Cookies“ rinkiniai. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass econda ein Cookie for a dem dem information information Technologischen System der betroffenen Person setzt. „Zudem können von econda bereits gesetzte“ slapukai yra nauji interneto naršyklės ar programinės įrangos programinės įrangos pakeitimo įrankiai.

„Ferner besteht für die betroffene Person for the Möglichkeit, einer Erfassung der durch den econda-cookie erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internettseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch econda zu widersprechen and elen solche zu verhindern. „Hierzu muss die betroffene“. Asmuo, turintis „Absende-Button unter dem Link“ http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/ drücken, der den Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von econda können unter http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/ abgerufen werden.

16. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von etracker

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio tinklalapio „Komponenten des Unternehmens etracker integriert“ versija. „Etracker“ yra viena iš „Web-Analyze-Dienst“. Žiniatinklio analizė skirta Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten der Besucher von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von Welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internettseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internettseite zugegriffen oder wie oft und für welch weweertdauer eineters. „Eine Web“ analizuoja internetinį tinklalapio „Optimierung einer“ puslapį ir internetinį tinklalapį „Internet Apžvalgos analizė“.

Betreibergesellschaft von etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburgas, Vokietija.

Etracker setzt ein Slapukų informacija apie techninę informaciją apie asmenis. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten ieškokite interneto svetainių, skaitykite apie verarbeitung verantwortlichen betrieben and auf welger eine etracker - Komponentų integruotos integruotosios versijos, internetinės naršyklės informacinės technologijos, rinkodaros ir verslo informacijos sistema, verslo informacijos sistema. - und Optimierungszwecken etracker zu übermitteln. Im Rahmen miršta technikos srityje Verfahrens erhält etracker Kenntnis über Daten, die in folge zur Erstellung von slapyvardžiai Nutzungsprofilen verwendet werden. Die die gewennenen Nutzungsprofile dienen der Analyze des Verhaltens der Betroffenen Person, weche auf die Internettseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen zugegriffen hat and werden mit dem Ziel, die Internetiniai puslapiai, verbessern und zu optimieren, ausgewertet. Die die etracker-Komponente erhobenen Daten werden nicht ohne vorherige Einholung einer gesonderten und ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Asmuo, dirbantis su gyvūnais, miręs asmuo, asmuo, kurio tapatybė nustatyta. Diese Daten werden nicht mit personenbezogenen Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche Pseudonimas enthalten, zusammengeführt.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass etracker ein Cookie for a dem dem Informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. „Zudem können von etracker“ sukūrė „gesetzte“ slapukus. Internetiniai naršyklės ar programinės įrangos programinė įranga yra atnaujinta.

„Ferner besteht für die betroffene Person for the Möglichkeit, einer Erfassung der durch den etracker-Cooking erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internettseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch etracker zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Patikrinkite, ar asmuo nesinaudoja slapukų rinkiniu „Button unter dem Link“ http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von etracker können unter https://www.etracker.com/de/datenschutz.html abgerufen werden.

17. "Facebook" naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Valdytojas šioje svetainėje įdiegė "Facebook" komponentus. "Facebook" yra socialinis tinklas.

Socialinis tinklas yra internetinė socialinių susitikimų vieta, internetinė bendruomenė, kuri paprastai leidžia vartotojams bendrauti vienas su kitu ir bendrauti virtualioje erdvėje. Socialinis tinklas gali būti platforma keistis nuomonėmis ir patirtimi arba leidžia interneto bendruomenei pateikti asmeninę ar verslo informaciją. "Facebook" leidžia socialinių tinklų vartotojams kurti privačius profilius, įkelti nuotraukas ir bendrauti per draugų prašymus.

"Facebook" operacinė bendrovė yra "Facebook", Inc, "1 Hacker Way", Menlo parkas, CA 94025, JAV. Asmenys, atsakingi už asmens duomenų tvarkymą, jei nukentėjęs asmuo gyvena už JAV ar Kanados ribų, yra "Facebook Ireland Ltd.", "4 Grand Canal" aikštė, Didžiojo kanalo uostas, Dublinas "2", Airija.

Iki kiekvieno kvietimo vienas iš atskirų puslapių šioje svetainėje, kad yra valdomas valdiklio ir dėl kurios "Facebook" komponento ( "Facebook plug-in) yra integruota, internetas naršyklė informacinių technologijų sistemos suinteresuotam asmeniui yra automatiškai per atitinkamą Facebook Komponentas leidžia atsisiųsti "Facebook" atitinkamą "Facebook" komponentą. Išsami visų Facebook plug-ins galite atsisiųsti iš https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Kaip šio techninio proceso dalis, "Facebook" gauna informaciją apie tai, kokią konkrečią mūsų svetainės apačią aplankė atitinkamas asmuo.

Jei asmuo yra prisijungęs tuo pačiu metu "Facebook", "Facebook" pripažįsta viena su Paskambinkite mūsų svetainėje atitinkamo asmens ir visoje kiekvieno trukmė likti mūsų svetainėje, kokie konkretūs apačioje mūsų svetainėje apsilankė nukentėjusįjį. Ši informacija yra surenkama naudojant "Facebook" komponentą ir priskiriama "Facebook" atitinkamai "Duomenų subjekto" "Facebook" paskyroje. Veikė atitinkamas asmuo integruota mūsų svetainėje "Facebook" mygtukai, pavyzdžiui, "Kaip" mygtuką, arba suteikia asmeniui komentarą, "Facebook" priskiria šią informaciją į asmenines "Facebook" vartotojo sąskaitą atitinkamo asmens ir parduotuvėse šio asmens duomenų ,

"Facebook" visuomet gauna informaciją per "Facebook" komponentą, kurį duomenų subjektas aplankė mūsų tinklalapyje, jei duomenų subjektas yra prisijungęs prie "Facebook" tuo pačiu metu, kai gaunate informaciją mūsų tinklalapyje; tai atsitinka nepriklausomai nuo to, ar asmuo spustelėja "Facebook" komponentą, ar ne. Jei toks duomenų perdavimas į "Facebook" nepageidautinas duomenų subjektui, jis gali užkirsti kelią perkėlimui išeinant iš savo "Facebook" paskyros prieš skambinant į mūsų svetainę.

"Facebook" paskelbtoje duomenų politikoje, kurią galima rasti adresu https://de-facebook.com/about/privacy/, pateikiama informacija apie asmeninių duomenų rinkimą, apdorojimą ir naudojimą "Facebook". Taip pat paaiškinama, kokių "Facebook" pasirinkčių siūlo apsaugoti duomenų subjekto privatumą. Be to, yra įvairių programų, kurios leidžia užkirsti kelią duomenų perdavimui "Facebook". Tokios paraiškos gali būti naudojamos duomenų subjektui siekiant užkirsti kelią duomenų perdavimui "Facebook".

18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Flattr

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio puslapio „Komponenten des Unternehmens Flattr“ integracija. „Social-Payment-Dienst aus Schweden“ yra pagrindinis įstatymas, pagal kurį „Guthabenkonto“ ir „Bestimmung eines monatlichen Budgets ermöglicht“, „Spenden and Medienanbieter im Internet zu verteilen“. „Der Nutzer des Dienstes kann Flattr durch Anklicken eines Flattr-Buttons“ yra internetinių svetainių sąrašai. „Medienanbieters“ yra integruotas, bet ne tik, bet ir populiarus. „Monatsbudget mit auf diesen“ - „Medienanbieter zu verteilen“.

Betreibergesellschaft von Flattr yra die Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmö, Schweden.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten ieškokite interneto svetainių, skaitykite apie verarbeitung verantwortlichen betrieben and auf welger eine Flattr-Komponente integruotas integruotas į bylą, wird der Internetas naršyklės informacijos apie technines problemas, susijusias su informacinėmis technologijomis, automatine informacija entsprechenden Flattr-Komponente von Flattr herunterzuladen. Im Rahmen mirė technikos vadovas Verfahrens erhält Flattr Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internettseite durch die betroffene Asmuo, kuris beprotiškai keistas.

Sofern die betroffene Asmuo, gavęs informaciją apie Flattr mit jedem, Aufruf unserer Internet theite durch die betroffene Person and während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internettseite, welche konkrete Unterseite beserer Internetseite. Informacija apie butų ir namų valdų pardavimą bei plokščių registravimąsi „Flattr-Account for Betroffenen“ asmeniui. Betätigt die betroffene Asmuo, dirbantis belaidžiu internetu, yra integruotas Flattr-Button, todėl keista yra informacija Informacija apie abrechnungszwecken a Flattr übermittelt. Der Übermittlung derartiger Informacija apie skrybėlę be drabužių Asmuo, gegenuber Flattr bereits zugestimmt.

„Weitere Informationen und dietentenden Datenschutzbestimmungen von Flattr können unter“ https://flattr.com/privacy abgerufen werden.

19. „Amazon“ partnerio programos funkcijų taikymo ir naudojimo duomenų apsaugos taisyklės

Duomenų valdytojas šioje svetainėje integravo „Amazon“ komponentus kaip „Amazon“ partnerių programos dalyvis. „Amazon“ komponentus sukūrė „Amazon“, siekdama pateikti klientams skelbimus įvairiose „Amazon“ grupės svetainėse, ypač „Amazon.co.uk“, „Local.Amazon.co.uk“, „Amazon.de“, „BuyVIP.com“, „Amazon.fr“. , „Amazon.it“ ir „Amazon.es“. Tarpininkaukite BuyVIP.com prieš sumokant komisinius. Valdiklis gali gauti pajamų iš reklamos naudodamas „Amazon“ komponentus.

Šių „Amazon“ komponentų operacinė įmonė yra „Amazon EU S.à.rl“, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

„Amazon“ duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje talpina slapuką. Kas yra slapukai, jau buvo paaiškinta aukščiau. Kiekvienam asmeniniam kvietimui į vieną iš atskirų šios svetainės puslapių, kuriuos valdo valdytojas ir kuriuose yra integruotas „Amazon“ komponentas, duomenų subjekto informacinių technologijų sistemos interneto naršyklė automatiškai paragina atitinkamą „Amazon“ komponentą pateikti duomenis apie Perduoti internetinės reklamos ir komisinių atsiskaitymo tikslus „Amazon“. Vykdydamas šį techninį procesą, „Amazon“ gauna žinių apie asmeninius duomenis, kuriuos „Amazon“ naudoja siekdama atsekti „Amazon“ gautų užsakymų kilmę ir vėliau sudarydama sąlygas atsiskaityti komisiniams. Be kita ko, „Amazon“ gali suprasti, kad atitinkamas asmuo spustelėjo partnerio nuorodą mūsų svetainėje.

Atitinkamas asmuo gali užkirsti kelią slapukų nustatymui mūsų svetainėje, kaip jau buvo aprašyta aukščiau, bet kuriuo metu pasinaudodamas atitinkama naudojamos interneto naršyklės nuostata ir tokiu būdu visam laikui prieštarauti slapukų nustatymui. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų „Amazon“ dėti slapuko į atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemą. Be to, slapukus, kuriuos jau nustatė „Amazon“, bet kada galite ištrinti naudodami interneto naršyklę ar kitas programinės įrangos programas.

Daugiau informacijos ir dabartinius „Amazon“ duomenų apsaugos reglamentus galite rasti apsilankę https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

20. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Funktionen der Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT)

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinės svetainės „Zählpixel“ integracija. Ein Zählpixel yra mažiausias miniatiūrinis paveikslas, miršta internete, o ne internete, bet ne daugiau kaip Logdatei-Aufzeichnung ir eine Logdatei-Analyze zu ermöglichen, wodurch eine statistika of Auswertung durchgeführt werden kann. Įdiegti „Zählpixel“ dienraščiai „Skalierbaren Zentralen Messverfahren“ (SZM) „Verwertungsgesellschaft WORT“ („VG-Wort“).

„Das Skalierbare Zentrale Messverfahren wird von der INFOnline GmbH“, Brühler str. 9, 53119 Bonn, Vokietija betrieben.

Das Skalierbare Zentrale Messverfahren dient der Ermittlung statistischer Kennzahlen, mit denen die Kopierwahrscheinlichkeit von Texten berechnet wird. Anhand des eingebetteten Zählpixels wird ermöglicht, diess die Verwertungsgesellschaft WORT erkennen kann, ob, wann und von wie vielen Nutzern (darunter ist die betroffene Person) yra interneto tinklapio „geöffnet wurde“ ir „Welche Inhalte abgerufen wurden“.

Die mittels des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens erlangten Daten werden anonimas erhoben. Zur Erfassung der Zugriffszahlen wird zum Zwecke der Wiedererkennung der Nutzer einer Internetseite enwederder ein sogenannter Session-Cookie gesetzt, taip pat eine Signatur erstellt, welche sich aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen zusammendenzt or alternatic Metho. „IP-Adresse des von dertrofenen“ Asmuo, kurį internetinė svetainė yra skleidžiama kaip anoniminė, užpildo formą ir teisinę formą. Die Betroffene Asmens keista informacija apie „Zeitpunkt“ identifikaciją.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Internetinių naršyklių internetinis naršyklė, internetinė naršyklė „INFOnline ein Cookie“ yra informacijos apie techninę informaciją sistema „System for betroffenen“. Asmens nustatymas. Klausimas dėl „INFOnline“ tinklo duomenų bazės yra slapukai, kurie yra svarbiausi interneto naršyklės ar programinės įrangos programinės įrangos gerinimo pagrindai.

„Ferner besteht für die betroffene“ asmeniui, kuriam priklauso INFOnline erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internettseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch INFOnline zu platesrsprechen und ein solche zu verhindern. Skaitykite daugiau žmonių, jei nenaudojate saito, spustelėdami nuorodą http://optout.ioam.de drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von INFOnline können unter https://www.infonline.de/datenschutz/ abgerufen werden.

21. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Getty Images Bildern

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinė svetainė, skirta „Unternehmens Getty Images“ integruotam kompiuteriui. „Getty Images“ yra „American Bildagentur“. Eine Bildagentur yra vienas iš nepaprastų žmonių, sveikina „Markt Bilder“ ir „Bildmaterial anbietet“. Paveikslėlių galerija „Regel Fotografien“, „Illustrationen und Filmmaterial“. Visos „Bildagentur lizensieren unterschiedliche Kunden“ programos, pateikiamos internete, bet neperduodamos televizijai, „Redaktionen von Print- und TV-Medien und Werbeagenturen“, „Dieder von Ihnen eingesetzten Bilder“.

„Betreibergesellschaft der Getty-Images-Komponenten“ yra „Getty Images International“, 1 aukštas, Herbert pastatas, parkas, Carrickmines, Dublino 18, Airija.

„Getty“ vaizdai („ggf. kostenlose“) Einbetten von Stockbildern. Einbetten ist die Einbindung order Integration eines bestimmten fremden Inhalts, beispielsweise von Text-, Video-Oder Bild-Daten, die von einer fremden Internetseite bereitgestellt werden und dann auf der eigenen Internetseite erscheinen. Zur Einbettung wird ein sogenannter Einbettungscode verwendet. Ein Einbettungscode is ein HTML-code, von einem Internetseitenbetreiber in eine Internettseite interesart wird. Wurde von einem Internetseitenbetreiber ein Einbettungscode integriert, werden die externen Inhalte der anderen Internettseite standardmäßig unmittelbar angezeigt, sobald eine Internetseite besucht wird. Zur Anzeige der Fremden Inhalte werden die externen Inhalte unmittelbar von der anderen Internetseite geladen. „Getty Images“ yra nemokama nuoroda http://www.gettyimages.de/resources/embed weitere Informationen über das Einbetten von Inhalten zur Verfügung.

Jei nebenaudojate „Einbettungscodes“ kodų, tai nėra „Getty Images“ paveikslėlių, kuriuos galite rasti, jei ne, internetinių svetainių IP adresai yra nemokami, o internetiniame tinklalapyje - „Getty Images“, „Getty Images“. „Ferner erfasst Getty“ vaizdus galite rasti internete, nenaudodami interneto naršyklės, naršyklės aprašymo, „Zeitpunkt“ ir „Zugriffs“ žemių. Darüber hinaus kann Getty Images Navigationinformationin, das sind Informationen darüber, welche unserer Unterseiten von der betroffenen Asmuo, turintis ir sutinkantis nuorodas, internetinis puslapis, internetinis puslapis, atsakingas asmuo, atsakingas asmuo, nesvarbu, koks asmuo, bet ne daugiau kaip interneto svetainė ausgeführt hat, erfas. „Diese Daten können von Getty Images“ sukurtas paveikslėlių sąrašas.

„Weitere Informationen und dietentenden Datenschutzbestimmungen von Getty Images“ rasite tinklalapyje https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy abgerufen werden.

22. „Google AdSense“ taikymo ir naudojimo duomenų apsaugos taisyklės

Valdiklis šioje svetainėje integravo „Google AdSense“. „Google AdSense“ yra internetinė paslauga, leidžianti talpinti reklamą trečiųjų šalių svetainėse. „Google AdSense“ remiasi algoritmu, kuris atrenka trečiųjų šalių svetainėse rodomus skelbimus, kad jie atitiktų atitinkamos trečiosios šalies svetainės turinį. „Google AdSense“ leidžia interneto vartotojui taikyti pagal interesus, kuris įgyvendinamas sukuriant individualius vartotojo profilius.

Betreibergesellschaft der Google-AdSense - Komponente is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

„Google AdSense“ komponento tikslas yra integruoti skelbimus mūsų svetainėje. „Google AdSense“ įdeda slapuką į duomenų subjekto informacinių technologijų sistemą. Kas yra slapukai, jau buvo paaiškinta aukščiau. Nustatydami slapuką, „Alphabet Inc.“ gali išanalizuoti mūsų svetainės naudojimą. Kiekvieną kartą patekus į vieną iš atskirų šios svetainės puslapių, kuriuos valdo valdytojas ir kuriuose yra integruotas „Google AdSense“ komponentas, duomenų subjekto informacinių technologijų sistemos interneto naršyklę automatiškai suaktyvina atitinkamas „Google AdSense“ komponentas. Perduoti duomenis „Alphabet Inc.“ internetinės reklamos ir komisinių sąskaitų pateikimo tikslais. Vykdydamas šį techninį procesą, „Alphabet Inc.“ gauna žinių apie asmens duomenis, tokius kaip duomenų subjekto IP adresas, kurį „Alphabet Inc.“, be kita ko, naudoja lankytojų ir paspaudimų kilmei nustatyti ir vėliau įgalinti komisijos pareiškimus.

Atitinkamas asmuo gali užkirsti kelią slapukų nustatymui mūsų svetainėje, kaip jau buvo aprašyta aukščiau, bet kuriuo metu pasinaudodamas atitinkama naudojamos interneto naršyklės nuostata ir tokiu būdu visam laikui prieštarauti slapukų nustatymui. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų „Alphabet Inc.“ nustatyti slapuką atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje. Be to, „Alphabet Inc.“ jau nustatytą slapuką galima bet kada ištrinti naudojantis interneto naršykle ar kitomis programinėmis programomis.

„Google AdSense“ taip pat naudoja vadinamuosius stebėjimo taškus. Stebėjimo pikselis yra miniatiūrinė grafika, įdėta į interneto puslapius, kad būtų galima įrašyti žurnalo failą ir analizuoti žurnalo failą, kuris leidžia atlikti statistinę analizę. „Alphabet Inc.“ gali naudoti įterptą stebėjimo tašką, kad atpažintų, ar duomenų subjektas atidarė svetainę, ir kada, kurias nuorodas duomenų subjektas spustelėjo. Stebėjimo taškai, be kita ko, naudojami norint įvertinti svetainės lankytojų srautus.

Per „Google AdSense“ asmeniniai duomenys ir informacija, taip pat turinti IP adresą, reikalingi užfiksuotiems skelbimams įrašyti ir už juos atsiskaityti, yra perduodami „Alphabet Inc.“ Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Alphabet Inc.“ gali dalytis šia asmenine informacija, surinkta techninio proceso metu, su trečiosiomis šalimis.

„Google AdSense“ išsamiau paaiškinta šioje nuorodoje https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

23. "Google Analytics" naudojimo ir naudojimo privatumo politika (su anonimizavimo funkcija)

Duomenų valdytojas turi integruotą šiame tinklalapyje komponentą Google Analytics (anoniminis funkcija). "Google Analytics" yra žiniatinklio analizės tarnyba. Web analytics yra rinkimo, rengimo ir analizės duomenų apie lankytojų naršymo elgesį. Interneto paslaugų analizė aptinka, be kitų duomenų apie svetainę, kuri yra asmens kilusios prie interneto (vadinamieji nukreipimo), dėl kurio sub-puslapių svetainėje prieinama arba, kaip dažnai ir dėl kurių buvimo laikas buvo stebimas iš apačios. Interneto analizė dažniausiai naudojama siekiant optimizuoti svetainę ir sąnaudų ir naudos analizę interneto reklama.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics - Komponente is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Valdiklis naudoja papildomą "_gat._anonymizeIp" žiniatinklio analizę naudodamas "Google Analytics". Naudojant šį Be to, IP adresas internetas asmens įtakos "Google" bus sumažintas ir anonimiška, kai atvertas mūsų svetainėje iš valstybės narės Europos Sąjungos ar kitos pasirašiusios Susitarimą dėl Europos ekonominės erdvės.

"Google Analytics" komponento tikslas yra analizuoti lankytojų srautus mūsų svetainėje. "Google" naudoja duomenis ir gautą, be kitų dalykų, informacijos, įvertinti mūsų svetainėje naudojimą siekiant kartu sudėjus mus internete ataskaitas, rodančias, veiklą mūsų svetainėje, ir teikia kitas paslaugas, susijusias su mūsų interneto paslaugomis.

"Google Analytics" naudoja atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemos slapuką. Kokie slapukai jau buvo paaiškinti aukščiau. Naudodamas šį slapuką "Google" įgalintas analizuoti mūsų svetainės naudojimą. Kiekvieną kartą, kai vienas iš šios svetainės puslapių pasiekia valdytojas ir integruotas "Google Analytics" komponentas, suinteresuoto asmens informacinių technologijų sistemos interneto naršyklė automatiškai inicijuoja atitinkamą "Google Analytics" komponentą Pateikti duomenis "Google" internete analizės tikslais. Kaip dalį šio pramoninio proceso "Google" informuoti apie asmens duomenų, pavyzdžiui, sekti IP adresą asmens, kuris tarnautų "Google", be kita ko, lankytojų ir paspaudimų kilmės ir įjungti teikimo skaičiavimus, kaip rezultatas.

Slapukas saugo asmeniškai identifikuojamą informaciją, pvz., Prieigos laiką, vietą, nuo kurios buvo pasiekta prieiga, ir duomenų subjekto apsilankymų svetainėje dažnumą. Kiekvieną kartą, kai apsilankote mūsų svetainėje, jūsų asmeninė informacija, įskaitant duomenų subjekto naudojamą interneto ryšio IP adresą, perduodama "Google" Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią asmeninę informaciją "Google" saugo Jungtinėse Amerikos Valstijose. "Google" gali perduoti tokius asmens duomenis, surinktus per techninį procesą trečiosioms šalims.

Pažeidęs asmuo gali bet kada neleisti slapukų nustatymo per mūsų tinklalapį, kaip parodyta aukščiau, naudojant atitinkamą interneto naršyklės nustatymą ir taip visam laikui prieštarauti slapukų nustatymui. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat trukdytų "Google" nustatyti slapuką atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje. Be to, "Google Analytics" jau nustatytas slapukas bet kuriuo metu gali būti ištrintas interneto naršykle ar kitose programinės įrangos programose.

Be to, duomenų subjektas gali prieštarauti ir užkirsti kelią "Google Analytics" sugeneruotų duomenų naudojimui šioje svetainėje ir šių duomenų tvarkymui "Google". Norėdami tai padaryti, asmuo turi atsisiųsti ir įdiegti naršyklės priedą adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šis naršyklės papildinys informuoja "Google Analytics" per "JavaScript", kad jokie duomenys ir informacija apie svetainių apsilankymus gali būti perduodami "Google Analytics". "Google" laikomas prieštaravimu dėl naršyklės papildinio įdiegimo. Jei duomenų subjekto informacinių technologijų sistema vėliau bus ištrinta, formatuota arba iš naujo įdiegta, duomenų subjektas turi iš naujo įdiegti naršyklės priedą, kad išjungtumėte "Google Analytics". Jei naršyklės priedas yra pašalintas ar išjungtas duomenų subjekto ar bet kurio kito asmens, esančio jų valdymo srityje, galimybę iš naujo įdiegti arba iš naujo suaktyvinti naršyklės priedą.

Papildomą informaciją ir "Google" privatumo politiką galite rasti adresu https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ir http://www.google.com/analytics/terms/en.html. "Google Analytics" išsamiau paaiškinta https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

24. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google“ pakartotinė rinkodara

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ yra internetinės svetainės „Google“ pakartotinės rinkodaros integravimo svetainė. „Google“ pakartotinė rinkodara - tai visos „Google-AdWords“ funkcijos, žinomos kaip internetinės svetainės „Werbung“, kurios yra pateikiamos kaip internetinės svetainės „Unternehmens aufgehalten haben“. „Google“ pakartotinės rinkodaros integravimo projektas „Unternehmen demnach“, „Nutzerbezogene Werbung zu erstellen and dem Internetnutzer“, „interesenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu lassen“.

Betreibergesellschaft der Dienste iš Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublinas, D04 E5W5, Airija.

„Zweck von Google“ pakartotinė rinkodara yra „Einblendung von interessenrelevanter Werbung“. „Google Remarketing ermöglicht es uns“, „Werbeanzeigen über das“ „Google-Werbenetzwerk anzuzeigen order auf anderen Internettseiten angesgen zu lassen“, „Welche auf die individualellen Bedürfnisse und Interesen von Internetnutzern abgestimmt sind“.

„Google“ pakartotinės rinkodaros rinkinys, kuriame yra slaptažodžių ir informacijos apie techninę sistemą „System der betroffenen“ Asmuo. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Mit der Setzung des Cookies“ keikia „Google“ internetinę svetainę „Wiedererkennung des Besuchers“ - internetinių svetainių kūrimą, internetinių tinklalapių lankytojų mirimą, o „Google-Werbenetzwerks“ internetinių puslapių atnaujinimą. „Mit Jedem Aufruf einer Internettseite“, „Google“ pakartotinės rinkodaros integravimo į teismą patarėjas, identifikuojantis interneto naršyklės savininko tapatybę, automatizuotas ir „Google“. Im Rahmen mirė „Verfahrens erhält“ techninė pagalba „Daten“, „IP-Adreses“ arba „Surfverhaltens des Nutzers“, ty „Google“, kaip ir „Einblendung interessenrelevanter Werbung verwendet“.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Asmuo, kuriam reikalingas interneto ryšys, gespeichert. Bee jedem Besuch anérer Internet werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Asmuo, kurį sukūrė Internetanschlusses, „Google“, priklausantis „Amerikos bendrovei“. Diese personenzozogen Daten werden durch Google in the Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. „Google“ duomenų bazėje yra techninė versija Verfahren erhobenen personenbezogenen. „Daten undter Umständen and Dritte“.

Pažeidęs asmuo gali bet kada neleisti slapukų nustatymo per mūsų tinklalapį, kaip parodyta aukščiau, naudojant atitinkamą interneto naršyklės nustatymą ir taip visam laikui prieštarauti slapukų nustatymui. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat trukdytų "Google" nustatyti slapuką atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje. Be to, "Google Analytics" jau nustatytas slapukas bet kuriuo metu gali būti ištrintas interneto naršykle ar kitose programinės įrangos programose.

Be to, duomenų subjektas turi galimybę prieštarauti "Google" pagal interesus pagrįstą reklamą. Norėdami tai padaryti, suinteresuotas asmuo turi pasiekti www.google.com/settings/ads nuorodą iš kiekvienos naudojamos interneto naršyklės ir joje nustatyti norimus nustatymus.

Papildomą informaciją ir "Google" privatumo politiką galite rasti adresu https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

25. "Google+" naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Valdiklis šioje svetainėje integravo „Google+“ mygtuką kaip komponentą. „Google+“ yra vadinamasis socialinis tinklas. Socialinis tinklas yra socialinis susitikimo punktas, veikiantis internete, internetinė bendruomenė, kuri paprastai suteikia vartotojams galimybę bendrauti tarpusavyje ir bendrauti virtualioje erdvėje. Socialinis tinklas gali būti keitimosi nuomonėmis ir patirtimi platforma arba įgalina interneto bendruomenę pateikti asmeninę ar su įmone susijusią informaciją. „Google+“ suteikia galimybę socialinio tinklo vartotojams, be kita ko, kurti asmeninius profilius, įkelti nuotraukas ir tinklą pateikiant draugų užklausas.

„Betreibergesellschaft von Google+“ rasite „Google Ireland Limited“, Gordono namuose, Barrow gatvėje, Dubline, D04 E5W5, Airijoje.

Kiekvieną kartą pasiekiant vieną iš atskirų šios svetainės puslapių, kuriuos valdo valdiklis ir kuriuose yra integruotas „Google+“ mygtukas, duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje esančią interneto naršyklę automatiškai suaktyvina atitinkamas „Google+“ mygtukas - atitinkamo „Google+“ vaizdas. Mygtukas iš „Google“. Vykdydama šį techninį procesą, „Google“ įgyja žinių, kuriame duomenų subjekto aplankytame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje. Išsamesnę informaciją apie „Google+“ galite rasti apsilankę https://developers.google.com/+/.

Jei atitinkamas asmuo tuo pačiu metu prisijungia prie „Google+“, „Google“ atpažįsta kiekvieną kartą, kai suinteresuotas asmuo pasiekia mūsų svetainę, ir per visą jų buvimo mūsų svetainėje laiką, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi atitinkamas asmuo. Šią informaciją renka mygtukas „Google+“ ir „Google“ priskiria atitinkamai atitinkamo asmens „Google+“ paskyrai.

Jei atitinkamas asmuo spustelėja vieną iš „Google+“ mygtukų, integruotų mūsų svetainėje, ir tokiu būdu pateikia „Google +1“ rekomendaciją, „Google“ šią informaciją priskiria atitinkamo asmens asmeninei „Google+“ vartotojo paskyrai ir saugo šiuos asmeninius duomenis. „Google“ saugo duomenų subjekto „Google +1“ rekomendaciją ir paskelbia ją viešai pagal duomenų subjekto priimtas sąlygas. Duomenų subjekto šioje svetainėje pateikta „Google + 1“ rekomendacija vėliau bus naudojama kartu su kitais asmeniniais duomenimis, tokiais kaip duomenų subjekto naudojamas „Google +1“ paskyros pavadinimas ir nuotrauka, saugoma šiuose duomenyse kitose „Google“ paslaugose. Pavyzdžiui, išsaugoti ir apdoroti „Google“ paieškos sistemos rezultatai, atitinkamo asmens „Google“ paskyra ar kitose vietose, pavyzdžiui, interneto svetainėse ar ryšium su skelbimais. „Google“ taip pat gali susieti apsilankymą šioje svetainėje su kitais asmeniniais duomenimis, kuriuos saugo „Google“. „Google“ taip pat registruoja šią asmeninę informaciją, siekdama patobulinti ar optimizuoti įvairias „Google“ paslaugas.

„Google“ visada gauna informaciją per „Google+“ mygtuką, kad atitinkamas asmuo apsilankė mūsų svetainėje, jei atitinkamas asmuo prisijungęs prie „Google+“ tuo pačiu metu kaip ir prisijungdamas prie mūsų svetainės; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas asmuo spustelėja „Google+“ mygtuką, ar ne.

Jei atitinkamas asmuo nenori perduoti asmeninių duomenų „Google“, jis gali užkirsti kelią tokiam perdavimui atsijungdamas nuo savo „Google+“ paskyros prieš skambindamas mūsų svetainei.

Išsamesnės informacijos ir taikytinas „Google“ duomenų apsaugos nuostatas galite rasti apsilankę https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Daugiau informacijos iš „Google“ mygtuko „Google +1“ galite rasti apsilankę https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

26. „Instagram“ taikymo ir naudojimo duomenų apsaugos taisyklės

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus „Instagram“ paslaugos komponentus. „Instagram“ yra paslauga, kuri laikoma garso ir vaizdo platforma ir suteikia vartotojams galimybę dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, taip pat skleisti tokius duomenis kituose socialiniuose tinkluose.

„Betreibergesellschaft der Dienste“ rasite „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Didžiojo kanalo aikštėje, Didžiojo kanalo uoste, Dublinas 2, Airija.

Kiekvieną kartą patekus į vieną iš atskirų šios svetainės puslapių, kuriuos valdo valdiklis ir kuriuose yra integruotas „Instagram“ komponentas (mygtukas „Insta“), atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemos interneto naršyklė automatiškai suaktyvinama atitinkamu „Instagram“ komponentu. paragino iš „Instagram“ atsisiųsti atitinkamo komponento reprezentaciją. Vykdydami šį techninį procesą, „Instagram“ gauna žinių, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi duomenų subjektas.

Jei duomenų subjektas yra prisijungęs prie „Instagram“ tuo pačiu metu, „Instagram“ atpažįsta kiekvieną kartą, kai duomenų subjektas pasiekia mūsų interneto svetainę, ir per visą jų buvimo mūsų svetainėje laiką, kuriame konkrečiame pogrupyje duomenų subjektas lankosi. Šią informaciją renka „Instagram“ komponentas ir „Instagram“ priskiria atitinkamai duomenų subjekto „Instagram“ paskyrai. Jei duomenų subjektas spustelėja vieną iš mūsų svetainėje integruotų „Instagram“ mygtukų, su juo perduodami duomenys ir informacija yra paskiriami į duomenų subjekto asmeninę „Instagram“ vartotojo sąskaitą ir išsaugomi bei tvarkomi „Instagram“.

„Instagram“ visada gauna informaciją per „Instagram“ komponentą, kad atitinkamas asmuo apsilankė mūsų svetainėje, jei atitinkamas asmuo yra prisijungęs prie „Instagram“ tuo pačiu metu, kai pasiekia mūsų svetainę; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas asmuo spustelėja „Instagram“ komponentą, ar ne. Jei duomenų subjektas nenori, kad ši informacija būtų perduota „Instagram“, jie gali užkirsti kelią perdavimui, prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros prieš prisijungdami prie mūsų svetainės.

Išsamesnę informaciją ir taikytinas „Instagram“ duomenų apsaugos taisykles galite rasti https://help.instagram.com/155833707900388 ir https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

27. Duomenų apsaugos taisyklės, susijusios su „LinkedIn“ taikymu ir naudojimu

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus „LinkedIn Corporation“ komponentus. „LinkedIn“ yra internetinis socialinis tinklas, leidžiantis vartotojams prisijungti prie esamų verslo kontaktų ir užmegzti naujus verslo kontaktus. Daugiau nei 400 milijonų registruotų žmonių naudojasi „LinkedIn“ daugiau nei 200 šalių. Tai daro „LinkedIn“ didžiausia verslo kontaktų platforma ir viena lankomiausių svetainių pasaulyje.

„LinkedIn“ valdo „LinkedIn Corporation“, 2029 m. Stierlin Court Mountain View, CA 94043, JAV. „LinkedIn Ireland“, Privatumo politikos klausimai, „Wilton Plaza“, „Wilton Place“, Dublinas 2, Airija, yra atsakingas už duomenų apsaugos reikalus už JAV ribų.

Kiekvieną kartą patekus į mūsų svetainę, kurioje yra „LinkedIn“ komponentas („LinkedIn“ papildinys), šis komponentas sukelia suinteresuoto asmens naudojamai naršyklei atsisiųsti atitinkamą „LinkedIn“ komponento atvaizdą. Daugiau informacijos apie „LinkedIn“ papildinius galite rasti https://developer.linkedin.com/plugins. Vykdydamas šį techninį procesą, „LinkedIn“ gauna žinių apie tai, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi duomenų subjektas.

Jei duomenų subjektas tuo pačiu metu yra prisijungęs prie „LinkedIn“, „LinkedIn“ atpažįsta kiekvieną kartą, kai duomenų subjektas pasiekia mūsų svetainę ir per visą jų buvimo mūsų svetainėje laiką, kuriame konkrečiame mūsų tinklalapio pogrupyje lankosi duomenų subjektas. Šią informaciją renka „LinkedIn“ komponentas ir priskiria atitinkamai „LinkedIn“ susijusio asmens „LinkedIn“ paskyrai. Jei duomenų subjektas spustelėja „LinkedIn“ mygtuką, integruotą mūsų svetainėje, „LinkedIn“ šią informaciją priskiria asmeninei duomenų subjekto „LinkedIn“ vartotojo paskyrai ir saugo šiuos asmeninius duomenis.

„LinkedIn“ visada gauna informaciją per „LinkedIn“ komponentą, kad atitinkamas asmuo apsilankė mūsų tinklalapyje, jei atitinkamas asmuo yra prisijungęs prie „LinkedIn“ tuo pačiu metu, kai pasiekia mūsų svetainę; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas asmuo spustelėja „LinkedIn“ komponentą, ar ne. Jei duomenų subjektas nenori, kad ši informacija būtų perduodama „LinkedIn“, jie gali užkirsti kelią perdavimui, atsijungdami nuo savo „LinkedIn“ paskyros prieš prisijungdami prie mūsų svetainės.

Svetainėje https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls „LinkedIn“ siūlo galimybę atsisakyti el. Laiškų, SMS žinučių ir tikslinių skelbimų prenumeratos, taip pat tvarkyti skelbimų nustatymus. „LinkedIn“ taip pat naudojasi tokiais partneriais kaip „Quantcast“, „Google Analytics“, „BlueKai“, „DoubleClick“, „Nielsen“, „Comscore“, „Eloqua“ ir „Lotame“, kurie gali nustatyti slapukus. Tokius slapukus galima atmesti https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Taikytinus „LinkedIn“ duomenų apsaugos reglamentus galite rasti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. „LinkedIn“ slapukų politiką galima rasti https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

28. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LiveZilla“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ yra internetinės svetainės „Componente LiveZilla“ integracija. „LiveZilla“ yra vienintelė „Live-Support-Helpdesk-Software“ programinė įranga, skirta „Eufzeu“ specialiajam bendravimui kompiuteryje (tiesioginis tiesioginis pokalbis), kuriame yra internetinė svetainė.

„Entwickler der Komponente LiveZilla GmbH“, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Vokietija.

Bei jedem einzelnen Abruf yra internetinių svetainių, kurios nėra aktyvios, tiesioginės „LiveZilla-Komponente ausgestattet“, „werden durch diese“ kompiuteryje pateikiamos „Zweck“ žinios, „Live-Chat-System“, bet ir visos „analitinės“ sistemos. „Weitere Informationen zu LiveZilla können unter“ http://www.livezilla.net/home/de/ abgerufen werden.

Die LiveZilla-Komponente set-ein Slapukų forumai yra informaciniai ir techniniai duomenys apie asmenį. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Über den LiveZilla-Cookie“ yra slapyvardžio pavidalo „Nutzungsprofile erstellt werden“. Solche pseudonymisierten Nutzungsprofile können von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eingesetzt werden, um eine Analize des Besucherverhaltens durchzuführen sowie auch den ordnungsgemäßen Betrieb for Live-Chat-Systems zu analzyieren und aufrecht. Die Analize the Verchesserung unseres Angebots. Įveskite „LiveZilla-Komponente erhobenen“ sąrašą. Tai yra „Einholung einer gesonderten ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen“ asmuo, dirbantis asmeniškai, bet ne asmeniškai. Diese Daten werden nicht mit personenbezogenen Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche Pseudonimas enthalten, zusammengeführt.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers for the verhindern, wess die LiveZilla-Komponente ein Slapukų forumai, kuriuose yra informacijos apie technines technologijas Sistema der betroffenen Asmens nustatymas. „Zudem kann“ yra „LiveZilla-Komponente“ sukurtas slapukas, kad galėtumėte naudoti interneto naršyklės ar internetinės naršyklės, ar seniausios programinės įrangos programos.

„Die geltenden Datenschutzbestimmungen der LiveZilla GmbH“ skaitykite čia: https://www.livezilla.net/disclaimer/de/ abgerufen werden.

29. Duomenų apsaugos taisyklės, susijusios su „Myspace“ taikymu ir naudojimu

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus „Myspace LLC“ komponentus. „MySpace“ yra vadinamasis socialinis tinklas. Socialinis tinklas yra socialinis susitikimo punktas, veikiantis internete, internetinė bendruomenė, kuri paprastai suteikia vartotojams galimybę bendrauti tarpusavyje ir bendrauti virtualioje erdvėje. Socialinis tinklas gali būti keitimosi nuomonėmis ir patirtimi platforma arba įgalina interneto bendruomenę pateikti asmeninę ar su įmone susijusią informaciją. „MySpace“ leidžia socialinio tinklo vartotojams, be kita ko, nustatyti nemokamus vartotojų profilius, kuriuose yra nuotraukos ir vaizdo įrašai, tinklaraščiai ar grupės.

„Betreibergesellschaft von Myspace“ yra „Myspace LLC“, 6100 Center Drive, Suite 800, 90045 Los Andželas, JAV.

Kiekvieną kartą patekus į vieną iš atskirų šios svetainės puslapių, kuriuos valdo valdiklis ir kuriuose yra integruotas „MySpace“ komponentas („MySpace“ papildinys), atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemos interneto naršyklė automatiškai įjungiama atitinkamoje „MySpace“. Komponentas sukelia atitinkamo „Myspace“ komponento atvaizdą, kurį reikia atsisiųsti iš „Myspace“. Daugiau informacijos apie „Myspace“ galima rasti https://myspace.com. Vykdydamas šį techninį procesą, „Myspace“ gauna žinių apie tai, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi atitinkamas asmuo.

Jei atitinkamas asmuo tuo pačiu metu yra prisijungęs prie „MySpace“, „Myspace“ atpažįsta kiekvieną kartą, kai suinteresuotas asmuo pasiekia mūsų interneto svetainę, ir per visą jų buvimo mūsų svetainėje laiką, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi atitinkamas asmuo. Šią informaciją renka „Myspace“ komponentas ir priskiria atitinkamai „Myspace“ susijusio asmens „MySpace“ paskyrai. Jei duomenų subjektas spustelėja mygtuką „MySpace“, integruotą mūsų svetainėje, „Myspace“ šią informaciją priskiria duomenų subjekto asmeninei „MySpace“ vartotojo abonementui ir saugo šiuos asmeninius duomenis.

„Myspace“ gauna informaciją iš „Myspace“ komponento, kad duomenų subjektas apsilankė mūsų svetainėje, kai duomenų subjektas yra prisijungęs prie „MySpace“ tuo pačiu metu, kai pasiekia mūsų svetainę; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar duomenų subjektas spustelėja „MySpace“ komponentą, ar ne. Jei duomenų subjektas nenori, kad ši informacija būtų perduota „Myspace“, jis arba ji gali užkirsti kelią perdavimui, atsijungdami nuo savo „Myspace“ paskyros prieš prisijungdami prie mūsų svetainės.

„Myspace“ paskelbtoje privatumo politikoje, kurią galima rasti https://myspace.com/pages/privacy, pateikiama informacija apie „Myspace“ renkamus, tvarkomus ir naudojamus asmens duomenis.

30. Duomenų apsaugos taisyklės, susijusios su „Pinterest“ taikymu ir naudojimu

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus „Pinterest Inc.“ komponentus. „Pinterest“ yra vadinamasis socialinis tinklas. Socialinis tinklas yra socialinis susitikimo punktas, veikiantis internete, internetinė bendruomenė, kuri paprastai suteikia vartotojams galimybę bendrauti tarpusavyje ir bendrauti virtualioje erdvėje. Socialinis tinklas gali būti keitimosi nuomonėmis ir patirtimi platforma arba įgalina interneto bendruomenę pateikti asmeninę ar su įmone susijusią informaciją. „Pinterest“ suteikia galimybę socialinio tinklo vartotojams publikuoti paveikslėlių kolekcijas ir pavienius paveikslėlius, taip pat aprašymus virtualiose smeigtukų lentose (vadinamasis prisegimas), kuriais vėliau gali pasidalyti kiti vartotojai (vadinamasis repiningas) arba pakomentuoti.

„Betreibergesellschaft von Pinterest“ yra „Pinterest Europe Ltd.“, Palmerston namas, 2 aukštas, Fenian gatvė, Dublinas 2, Airija.

Kiekvieną kartą patekus į vieną iš atskirų šios svetainės puslapių, kuriuos valdo valdiklis ir kuriuose yra integruotas „Pinterest“ komponentas („Pinterest“ papildinys), atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje esančią interneto naršyklę automatiškai suaktyvina atitinkamas „Pinterest“. Komponentas sukelia atitinkamo „Pinterest“ komponento atvaizdą, kurį reikia atsisiųsti iš „Pinterest“. Daugiau informacijos apie „Pinterest“ galite rasti https://pinterest.com/. Vykdydami šį techninį procesą, „Pinterest“ gauna žinių, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi duomenų subjektas.

Jei atitinkamas asmuo tuo pačiu metu yra prisijungęs prie „Pinterest“, „Pinterest“ atpažįsta kiekvieną kartą, kai atitinkamas asmuo pasiekia mūsų svetainę, ir per visą jų buvimo mūsų svetainėje laiką, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi atitinkamas asmuo. Šią informaciją renka „Pinterest“ komponentas ir priskiria atitinkamai „Pinterest“ paskyrai, susijusiai su „Pinterest“. Jei atitinkamas asmuo spustelėja „Pinterest“ mygtuką, integruotą mūsų svetainėje, „Pinterest“ šią informaciją priskiria asmens asmeninei „Pinterest“ vartotojo paskyrai ir saugo šiuos asmeninius duomenis.

„Pinterest“ visada gauna informaciją per „Pinterest“ komponentą, kad atitinkamas asmuo apsilankė mūsų tinklalapyje, jei atitinkamas asmuo yra prisijungęs prie „Pinterest“ tuo pačiu metu, kai pasiekia mūsų svetainę; Tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas asmuo spustelėja „Pinterest“ komponentą, ar ne. Jei duomenų subjektas nenori, kad ši informacija būtų perduodama „Pinterest“, jis arba ji gali užkirsti kelią perdavimui, prieš prisijungdami prie mūsų „Twitter“ paskyros.

„Pinterest“ paskelbtoje privatumo politikoje, kurią galima rasti https://about.pinterest.com/privacy-policy, pateikiama informacija apie asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą „Pinterest“.

31. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Matomo

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio tinklalapio „Komponente Matomo integriert“ versija. Aplankykite atvirojo kodo programinę įrangą internete ir analizuokite. Žiniatinklyje analizuokite Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. „Ein Web-Analyze-tool erfasst unter anderem“ - „Daten darüber“, von Welcher Internettseite eine betroffen „Eine Web“ analizuoja internetinį tinklalapio „Optimierung einer“ puslapį ir internetinį tinklalapį „Internet Apžvalgos analizė“.

Įdiekite programinę įrangą, skirtą „Verarbeitung Verantwortlichen betrieben“, „datenschutzrechtlich senssiblen Logdateien werden ausschließlich“, kuri pateikia serverio versiją.

„Der Zweck der Matomo-Komponente“ yra „Analyze der Besucherströme“, pateikiantis ne internetinį tinklalapį. „Der für die Verarbeitung Verantwortliche Nutzt die Gewonnenen Daten und Informationen for anderem dazu“, „Nutzung dieerser Internettseite auszuwerten“, „Online-Reports“, „Welche die die Aktivitäten auf unseren Internettseiten aufzeigen“, „Zusammenzustellen“.

„Matomo setzt ein Cookie“ yra informacijos apie technologijas sistema. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird uns eine Analizuokite „Benutzung unserer Internettseite ermöglicht“. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetinių tinklalapių internetinių naršyklių informacijos apie technines technologijas sistema. Be to, automatinė asmens duomenų bazė yra „Verso kompiuteryje“, atnaujinta internetinė svetainė. Analizuokite nepriskirtą serverį. Im Rahmen mirė techninių duomenų bazėje Verfahrens erhalten wir Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Asmuo, miręs kaip nepažįstamas asmuo, miręs Herkunft der Besucher ir Klicks nachzuvollziehen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ​​ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche ir dar neskelbtini interneto puslapiai. Bei jedem Besuch Unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Asmuo, kurį sukūrė Internetanschlusses, yra dar viena serverio svetainė. Diese personenbezogenen Daten werden durch uns gespeichert. Wir geben diese personenbezogenen Daten nicht a Dritte weiter.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Matomo ein Slapukų forumai, kuriuose yra informacijos apie technines technologijas Sistema der betroffenen Asmens rinkinys. „Zudem kann ein von Matomo“ sukurtas slapukas „Internet“ naršyklės ar ankstesnės programinės įrangos programinės įrangos kūrimo programinė įranga.

Ferner besteht für die betroffene Asmuo mirė, nesulaukęs mirties bausmės, nesvarbu, ar jis yra miręs, bet ne daugiau kaip Nutzung diegers Internettseite bezogenen Daten zu plataus spektro ir eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Asmuo Ihremo naršyklėje „Nesekite“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

„Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Matomo können unter“ https://matomo.org/privacy/ abgerufen werden.

32. „SlideShare“ taikymo ir naudojimo duomenų apsaugos taisyklės

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus „SlideShare“ komponentus. Kaip failų prieglobos paslauga, „LinkedIn SlideShare“ suteikia galimybę keistis ir archyvuoti pristatymus ir kitus dokumentus, tokius kaip PDF failai, vaizdo įrašai ir internetiniai seminarai. Failų prieglobos paslauga leidžia vartotojams įkelti visų įprastų formatų medijos turinį, tokiu būdu dokumentai gali būti prieinami viešai arba pateikiami su privačia etikete.

„Betreibergesellschaft von SlideShare“ yra „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, „Wilton Plaza“, „Wilton Place“, Dublino 2, Airija.

„LinkedIn SlideShare“ teikia vadinamuosius joje laikomo daugialypės terpės turinio (pristatymų, PDF failų, vaizdo įrašų, nuotraukų ir kt.) Įterpimo kodus. Įterpimo kodai yra programų kodai, įterpti į svetaines, siekiant parodyti išorinį turinį jūsų svetainėje. Įterpimo kodai suteikia galimybę rodyti turinį savo svetainėje neišsaugant jo savo serveryje ir galbūt nepažeidžiant teisės atkurti aptariamą turinį. Kitas įdėjimo kodo naudojimo pranašumas yra tas, kad atitinkamas svetainės operatorius nenaudoja savo saugyklos vietos ir tai palengvina jo paties serverį. Įterpimo kodą galima integruoti bet kurioje kitos svetainės vietoje, kad išorinį turinį taip pat būtų galima įterpti į savo tekstą. „LinkedIn SlideShare“ naudojimo tikslas yra sumažinti spaudimą mūsų serveriui ir išvengti autorių teisių pažeidimų naudojant trečiųjų šalių turinį.

Kiekvieną kartą apsilankę mūsų svetainėje, kurioje yra „SlideShare“ komponentas (įterpimo kodai), šis komponentas verčia jūsų naudojamą naršyklę atsisiųsti atitinkamus įterptus duomenis iš „SlideShare“. Vykdydamas šį techninį procesą, „LinkedIn“ gauna žinių apie tai, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi duomenų subjektas.

Jei duomenų subjektas tuo pačiu metu yra prisijungęs prie „SlideShare“, „SlideShare“ atpažįsta kiekvieną kartą, kai duomenų subjektas pasiekia mūsų svetainę, ir visą jų buvimo mūsų svetainėje laiką, kuriame konkrečiame pogrupyje lankosi duomenų subjektas. Šią informaciją renka „SlideShare“ ir priskiria atitinkamai „LinkedIn“ susijusio asmens „SlideShare“ paskyrai.

„LinkedIn“ visada gauna informaciją per „SlideShare“ komponentą, kad duomenų subjektas yra apsilankęs mūsų svetainėje, jei duomenų subjektas yra prisijungęs prie „SlideShare“ tuo pačiu metu, kai pasiekia mūsų svetainę; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas asmuo spustelėja integruotos žiniasklaidos duomenis, ar ne. Jei duomenų subjektas nenori, kad ši informacija būtų perduodama „LinkedIn“, jis arba ji gali užkirsti kelią perdavimui, atsijungdami nuo savo „SlideShare“ paskyros prieš prisijungdami prie mūsų svetainės.

„LinkedIn“ taip pat naudojasi tokiais partneriais kaip „Quantcast“, „Google Analytics“, „BlueKai“, „DoubleClick“, „Nielsen“, „Comscore“, „Eloqua“ ir „Lotame“, kurie gali nustatyti slapukus. Tokius slapukus galima atmesti https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Taikytinus „LinkedIn“ duomenų apsaugos reglamentus galite rasti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

33. „Tumblr“ taikymo ir naudojimo duomenų apsaugos taisyklės

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus „Tumblr“ komponentus. „Tumblr“ yra platforma, leidžianti vartotojams kurti ir valdyti tinklaraštį. Dienoraštis yra portalas, paprastai prieinamas visuomenei, kuriame vienas ar keli žmonės, vadinami tinklaraštininkais ar internetinių dienoraščių rašytojais, gali rašyti straipsnius arba užrašyti mintis vadinamuosiuose tinklaraščių įrašuose. Pavyzdžiui, „Tumblr“ tinklaraštyje vartotojas gali publikuoti tekstus, vaizdus, ​​nuorodas ir vaizdo įrašus bei platinti juos skaitmeninėje erdvėje. „Tumblr“ vartotojai į savo tinklaraštį taip pat gali įtraukti turinį iš išorinių svetainių.

Betreibergesellschaft von Tumblr yra die Oath (EMEA) Limited, 5–7 taškų aikštė, Šiaurės sienos krantinė, Dublino 1, Airija.

Kiekvieną kartą patekus į vieną iš atskirų šios svetainės puslapių, kuriuos valdo valdiklis ir kuriuose yra integruotas „Tumblr“ komponentas (mygtukas „Tumblr“), interneto naršyklę atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje automatiškai suaktyvina atitinkamas „Tumblr“ komponentas. paragintas atsisiųsti atitinkamo „Tumblr“ komponento atvaizdą iš „Tumblr“. Daugiau informacijos apie „Tumblr“ mygtukus galite rasti https://www.tumblr.com/buttons. Vykdydamas šį techninį procesą, „Tumblr“ gauna žinių apie tai, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi atitinkamas asmuo. „Tumblr“ komponento integravimo tikslas yra suteikti mūsų vartotojams galimybę skleisti šios svetainės turinį, padaryti šią svetainę žinomą skaitmeniniame pasaulyje ir padidinti mūsų lankytojų skaičių.

Jei atitinkamas asmuo tuo pačiu metu yra prisijungęs prie „Tumblr“, „Tumblr“ atpažįsta kiekvieną kartą, kai suinteresuotas asmuo pasiekia mūsų interneto svetainę, ir per visą jų buvimo mūsų svetainėje laiką, kuriame konkrečiame mūsų svetainės pogrupyje lankosi atitinkamas asmuo. Šią informaciją renka „Tumblr“ komponentas ir „Tumblr“ priskiria atitinkamai duomenų subjekto „Tumblr“ paskyrai. Jei duomenų subjektas spustelėja vieną iš mūsų svetainėje integruotų „Tumblr“ mygtukų, su juo perduodami duomenys ir informacija yra priskiriami duomenų subjekto asmeninei „Tumblr“ vartotojo abonementui ir juos išsaugo bei tvarko „Tumblr“.

„Tumblr“ gauna informaciją per „Tumblr“ komponentą, kad atitinkamas asmuo apsilankė mūsų tinklalapyje, jei atitinkamas asmuo prisijungė prie „Tumblr“ tuo pačiu metu, kai pateko į mūsų svetainę; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar duomenų subjektas spustelėja „Tumblr“ komponentą, ar ne. Jei duomenų subjektas nenori, kad ši informacija būtų perduodama „Tumblr“, jie gali užkirsti kelią perdavimui, prieš prisijungdami prie mūsų interneto svetainės, atsijungdami nuo savo „Tumblr“ paskyros.

Taikomas „Tumblr“ duomenų apsaugos taisykles galite rasti https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

34. "Twitter" naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Valdytojas šioje svetainėje įdiegė "Twitter" komponentus. "Twitter" yra daugiakalbė, viešai prieinama mikroblogų paslauga, kurioje vartotojai gali skelbti ir platinti tweets, kurie yra trumpieji pranešimai, kuriuose yra tik 280 simbolių. Šie trumpi pranešimai yra prieinami visiems, įskaitant abonentus, kurie nėra "Twitter". Tweets taip pat rodomi vadinamiesiems atitinkamo vartotojo sekėjams. Pasekėjai yra kiti Twitter vartotojai, kurie seka vartotojo tweets. "Twitter" taip pat leidžia jums kreiptis į plačią auditoriją naudojant "hashtags", "nuorodos" arba "retweets".

Betreibergesellschaft von Twitter International Company, „One Cumberland Place“, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Airija.

Iki kiekvieno kvietimo vienas iš atskirų puslapių šioje svetainėje, kad yra valdomas valdiklio ir buvo kuri yra integruota Twitter komponentas ( "Twitter" mygtuką), interneto naršyklė informacinių technologijų sistemos suinteresuotam asmeniui yra automatiškai per atitinkamą Twitter komponento leidžia atsisiųsti "Twitter" atitinkamos "Twitter" programos pristatymą. Daugiau informacijos apie mygtukus Twitter galite rasti adresu https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Kaip šio techninio proceso dalis "Twitter" gauna informaciją apie tai, kokį konkretų mūsų svetainės pogrupį aplanko atitinkamas asmuo. Paskirtis nuo "Twitter" komponento integravimo yra teikti mūsų vartotojams su iš šios svetainės turinį retransliavimo padaryti šią svetainę skaitmeniniame pasaulyje žinomas ir padidinti savo lankytojų skaičių.

Jei asmuo yra prisijungęs tuo pačiu laiku "Twitter", "Twitter" pripažįsta viena su Paskambinkite mūsų svetainėje atitinkamo asmens ir visoje kiekvieno trukmė likti mūsų svetainėje, kokie konkretūs apačioje mūsų svetainėje apsilankė nukentėjusįjį. Ši informacija yra surenkama naudojant "Twitter" komponentą ir priskiriama "Twitter" į paveikto asmens "Twitter" paskyrą. Veikė atitinkamas asmuo integruota mūsų svetainėje Twitter mygtukus, kad perduoti duomenys ir informacija, susiję su asmeniniu Twitter sąskaitą atitinkamo asmens ir saugomi pagal Twitter ir tvarkomi.

"Twitter" visada gauna informaciją per "Twitter" komponentą, kad atitinkamas asmuo aplankė mūsų tinklalapį, jei atitinkamas asmuo vienu metu prisijungia prie "Twitter" prieigai prie mūsų interneto svetainės; tai atsitinka nepriklausomai nuo to, ar objektas spustelėja "Twitter" komponentą. Jei tokio informacijos perdavimas "Twitter" nėra reikalaujamas suinteresuotu asmeniu, tai gali užkirsti kelią perkėlimui, išeinant iš "Twitter" paskyros prieš skambinant į mūsų svetainę.

"Twitter" taikomos privatumo politikos galite rasti adresu https://twitter.com/privacy?lang=en.

35. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Webtrekk“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat“ yra internetinės svetainės „Webtrekk“ integracijos komentaras. „Webtrekk ist eine Kombination aus“ analizė ir rinkodara „einem“ sistemoje. Žiniatinklio specialiųjų poreikių tenkinimo priemonė, skirta interneto tinklalapio „Internetinės prekybos tinklas“ (angl. Sammlung von Daten über die Nutzung der Internettseite sowie eine Individualisierung der Marketingaktivitäten).

Betreibergesellschaft von Webtrekk yra Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlynas, Vokietija.

„Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten“ ieškokite interneto svetainių, nurodykite „Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wirdben“, „Webtrekk Daten zu Marketing“, „Optimizerungszwecken“ ir „Speichert“. „Mittels der gewonnenen Daten werden pseudonymisierte Nutzerprofile erstellt“. Die pseudonymisierten Nutzerprofile werden zum Zwecke der Analyze des Besucherverhaltens genutzt und ermöglichen eine Verbesserung unseres Internetangebots. Die weber die Webtrekk-Komponente erhobenen Daten werden nicht ohne vorherige Einholung einer gesonderten und ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Asmuo, dirbantis namuose, die betroffene Asmuo, kurio tapatybė nustatyta. Diese Daten werden nicht mit personenbezogenen Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche Pseudonimas enthalten, zusammengeführt.

Žiniatinklio lankytojų sąrašas yra informacijos apie technologijas sistema, skirta asmeniui. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Žiniatinklio internetinis puslapis „Wärtservice für die Verarbeitung Verantwortlichen die weber unsere Internettseite gewonnenen Daten und Informationen dazu nutzen, das Nutzerverhalten von der betroffenen“ Asmuo, miręs nesinaudojęs interneto tinklalapio kepuraite, auszuwerten. „Ferner wird Webtrekk die Daten nutzen“, „in unserem“. „Auftrag“ ataskaitos yra pateikiamos kaip svarbiausias dienos vidurio sprendimas. „Unternehmen zu erbringen“, „Zusammenhang mit der Nutzung“. Die IP adresas. Asmuo, kuriam rūpi, yra žinomas kaip internetinis puslapis, kurį galite rasti naudodamiesi savo asmeninėmis žiniomis. „Daten zusammengeführt“.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Webtrekk ein Slapukų forumai, kuriuose yra informacijos apie techninę įrangą Sistema der betroffenen Asmens rinkinys. Zudem können von Webtrekk bereits gesetzte Slapukai yra nauji interneto naršyklės ar programinės įrangos gerinimo programos.

„Ferner besteht für die betroffene Person for the Möglichkeit, einer Erfassung der durch das Webtrekk-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internettseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Webtrekk on widersprechen und ein solche zu verhindern. „Hierzu muss die betroffene“ Asmuo, turintis nuorodą, yra https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/ anklicken, welcher einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Webtrekk können unter https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/ abgerufen werden.

36. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von WiredMinds

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio tinklalapio „WiredMinds integruota“ versija. Išmeskite „WiredMinds-Komponenten werden Unternehmen“, skaitykite internetinius tinklalapius, automatinius įrengimus ir kvalifikaciją. Die WiredMinds-Komponente ermöglicht dem Betreiber einer Internettseite, der die Komponente einsetzt, die Generierung von Leads, taip pat eine Qualifizierung potenzieller Neukunden.

„Betreibergesellschaft von WiredMinds“ yra „WiredMinds GmbH“, Lindenspürstraße 32, 70176 Štutgartas, Vokietija.

„Wir setzen einen“ „WiredMinds Zählpixel ein“. Ein Zählpixel yra mažiausias miniatiūrinis kompiuteris, miršta internetiniame tinklalapyje, kuriame rašoma, kas yra blogai, ir, kaip žurnale „Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyze zu ermöglichen“, „in Folge eine statistika“, „Auswertung durchzuführen“.

WiredMinds setzt zudem ein Slapukų informacija apie technines technologijas Sistema, skirta asmeniui. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird uns eine Analizuokite „Benutzung unserer Internettseite ermöglicht“.

„Mittels der gewonnenen Daten werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt“. Die pseudonymisierten Nutzungsprofile werden zum Zwecke der Analyze des Besucherverhaltens genutzt und ermöglichen eine Verbesserung unseres Internetangebots. Įveskite „WiredMinds-Komponente erhobenen“ duomenis, kuriuos galite rasti tikrindami, ar nebenaudojami „Einholung einer gesonderten und ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen“. Diese Daten werden nicht mit personenbezogenen Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche Pseudonimas enthalten, zusammengeführt.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetinių tinklalapių internetinių naršyklių informacijos ieškokite informacinių technologijų technologijų sistemoje. Be to, asmuo automatiškai naudojasi „WiredMinds-Komponente veranlasst“, nurodykite internetinę analizę. Analizuokite visą internetinę svetainę. Im Rahmen miršta „Verfahrens erhält WeltMinds Kentennis“ asmeniniame versijoje, kuris bus atnaujintas, jei ieškote IP adresų, miršta iki šiol, o Herkunft der Besucher ir Klicks nachzuvollziehen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ​​ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche yra vienas iš internetinių tinklalapių, gespeichert. Bee jedem Besuch Unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Asmuo, kurį sukūrė Internetanschlusses, kaip serverį WiredMinds übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch WiredMinds gespeichert, bent jau Dritte weitergegeben.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass WiredMinds ein Cookie for the dem information information Technologischen System der betroffenen Person setzt. „WiredMinds“ internetinis naršyklė ar internetinė naršyklė ar programinė įranga yra atnaujinta.

„Ferner besteht für die betroffene“ Asmenims, kuriems netaikoma „WiredMinds“, bet ne daugiau kaip „WiredMinds“, o internetinis tinklas - „Nutzung dieser“, kuris yra populiarus ir populiarus. Patikrinkite, ar asmuo nesinaudoja „Track-My-Apsilankymai“ mygtuku prie nuorodos https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel anklicken. „Wird das informationtechnologische System der betroffenen“ Asmenims, kurie naudojasi pagrindine duomenų bazės formavimo forma ir formatu, galite juos įdiegti, o ne tik asmeniškai, bet ne asmeniškai, o „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Weitere Informationen und dietentenden Datenschutzbestimmungen von WiredMinds“ skaitykite https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/ abgerufen werden.

37. Duomenų apsaugos nuostatos, susijusios su „Xing“ taikymu ir naudojimu

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus „Xing“ komponentus. „Xing“ yra internetinis socialinis tinklas, leidžiantis vartotojams susisiekti su esamais verslo kontaktais ir užmegzti naujus verslo kontaktus. „Xing“ metu individualūs vartotojai gali susikurti asmeninį savo profilį. Pvz., Įmonės gali kurti įmonių profilius arba skelbti darbo pasiūlymus „Xing“.

Betreibergesellschaft von Xing yra die XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija.

Kiekvieną kartą patekus į vieną iš atskirų šios svetainės puslapių, kuriuos valdo valdiklis ir kuriuose yra integruotas „Xing“ komponentas („Xing“ papildinys), duomenų subjekto informacinių technologijų interneto naršyklė automatiškai suaktyvinama atitinkamo „Xing“. Komponentas sukelia atitinkamo Xing komponento atvaizdą, kurį reikia atsisiųsti iš Xing. Daugiau informacijos apie „Xing“ papildinius galite rasti https://dev.xing.com/plugins. Vykdydamas šį techninį procesą, „Xing“ gauna žinių apie tai, kuriame duomenų subjekto lankomame konkrečiame mūsų tinklalapio puslapyje.

Jei duomenų subjektas yra prisijungęs prie „Xing“ tuo pačiu metu, „Xing“ su kiekvienu duomenų subjekto apsilankymu mūsų svetainėje per visą atitinkamo buvimo mūsų svetainėje laiką atpažįsta, kurį konkretų mūsų svetainės antrinį puslapį aplanko duomenų subjektas. Šią informaciją renka „Xing“ komponentas ir „Xing“ paskiria į duomenų subjekto atitinkamą „Xing“ sąskaitą. Jei duomenų subjektas spustelėja vieną iš „Xing“ mygtukų, integruotų mūsų svetainėje, pavyzdžiui, mygtuką „Bendrinti“, „Xing“ šią informaciją priskiria duomenų subjekto asmeninei „Xing“ vartotojo abonementui ir saugo šiuos asmeninius duomenis.

„Xing“ visada gauna informaciją per „Xing“ komponentą, kad duomenų subjektas apsilankė mūsų svetainėje, jei duomenų subjektas yra prisijungęs prie „Xing“ tuo pačiu metu, kai pasiekia mūsų svetainę; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas asmuo spustelėja Xing komponentą, ar ne. Jei duomenų subjektas nenori, kad ši informacija būtų siunčiama „Xing“, jis arba ji gali užkirsti kelią perdavimui, prieš prisijungdami prie mūsų „Xing“ paskyros.

„Xing“ paskelbtose duomenų apsaugos taisyklėse, kurias galima rasti https://www.xing.com/privacy, pateikiama informacija apie „Xing“ renkamus, tvarkomus ir naudojamus asmens duomenis. „Xing“ taip pat paskelbė „XING share“ mygtuko duomenų apsaugos informaciją https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

38. "YouTube" naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Valdytojas šioje svetainėje įdiegė "YouTube" komponentus. "YouTube" yra internetinių vaizdo įrašų portalas, leidžiantis vaizdo įrašų leidėjams laisvai žiūrėti vaizdo įrašus ir kitus naudotojus nemokamai peržiūrėti, vertinti ir komentuoti. "YouTube" leidžia skelbti visų tipų vaizdo įrašus, kad būtų galima rasti ir filmų, ir televizijos transliacijas, bet ir muzikinius vaizdo įrašus, priekabas ar naudotojo sukurtus vaizdo įrašus per interneto portalą.

Betreibergesellschaft von YouTube yra „Google Ireland Limited“, Gordono rūmai, Barrow gatvė, Dublinas, D04 E5W5, Airija.

Kiekvienas apsilankymas viename iš šios svetainės, kuriai vadovauja valdytojas ir kuriame yra "YouTube" komponentas ("YouTube" vaizdo įrašas), automatiškai sukels internetinės naršyklės objekto informacinių technologijų sistemą, kurią atitinkamas "YouTube" komponentas atsisiųsti "YouTube" atitinkamo "YouTube" komponento iliustraciją. Daugiau informacijos apie "YouTube" galite rasti adresu https://www.youtube.com/yt/about/en/. Kaip šio techninio proceso dalis, "YouTube" ir "Google" supranta konkrečią suinteresuoto asmens apsilankytą mūsų svetainės apačią.

Jei duomenų subjektas tuo pačiu prisijungia prie "YouTube", "YouTube" atpažįsta jį skambindamas pogrupiui, kuriame yra "YouTube" vaizdo įrašas, kurio konkretaus apačioje mūsų svetainėje aplankytas asmuo. Šią informaciją renka "YouTube" ir "Google" ir susieta su konkrečia "YouTube" paskyra.

"YouTube" ir "Google" visada gaus informaciją "YouTube" komponentu, kurį duomenų subjektas aplankė mūsų tinklalapyje, jei duomenų subjektas tuo metu prisijungia prie "YouTube", kai prieiga prie mūsų svetainės; tai atsitinka nepriklausomai nuo to, ar asmuo spustelėja "YouTube" vaizdo įrašą, ar ne. Jei duomenų subjektas tokią informaciją "YouTube" ir "Google" nepageidauja, tai gali užkirsti kelią perdavimui, išeinant iš "YouTube" paskyros prieš skambinant į mūsų svetainę.

Paskelbta "YouTube" privatumo politika, kurią galima rasti adresu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, pateikti informaciją apie surinkimo, apdorojimo ir naudojimo asmens duomenų "YouTube" ir "Google".

39. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz“ ir „Verwendung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens der INFOnline GmbH“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat“ yra internetinė svetainė, „Zählpixel“ arba „Reichweitenmessung integriert“. Ein Zählpixel yra mažiausias miniatiūrinis paveikslas, miršta interneto tinklalapyje, bet ne daugiau kaip vienas, o kiti - Logdatei-Aufzeichnung ir eine - Logdatei-Analyse zu ermöglichen, um in der Folge eine statistika Auswertung durchzuführen. Įdiegta „Zählpixel“ dienraštis „Skalierbaren Zentralen Messverfahren“ (SZM) ir „INFOnline GmbH“.

„Das Skalierbare Zentrale Messverfahren wird von der INFOnline GmbH“, „Forum Bonn Nord“, Brühler str. 9, 53119 Bonn, Vokietija betrieben.

Das Skalierbare Zentrale Messverfahren dient der Ermittlung statistischer Kennzahlen, taip pat der Reichweitenmessung. Anhand des eingebetteten Zählpixels wird nachvollzogen, ob, wann und von wie vielen Nutzern (darunter ist die betroffene Person) yra interneto tinkle, tinkle, kuris nėra žinomas ir nėra gerai žinomas, kaip žvalgybinis kompiuteris.

Die mittels des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens erlangten Daten werden anonimas erhoben. Zur Erfassung der Zugriffszahlen wird zum Zwecke der Wiedererkennung der Nutzer einer Internetseite enwederder ein sogenannter Session-Cookie gesetzt, taip pat eine Signatur erstellt, welche sich aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen zusammendenzt or alternatic Metho. „IP-Adresse des von dertrofenen“ Asmuo, kurį internetinė svetainė yra skleidžiama kaip anoniminė, užpildo formą ir teisinę formą. Die Betroffene Asmens keista informacija apie „Zeitpunkt“ identifikaciją.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Internetinių naršyklių internetinis naršyklė, internetinė naršyklė „INFOnline ein Cookie“ yra informacijos apie techninę informaciją sistema „System for betroffenen“. Asmens nustatymas. Klausimas dėl „INFOnline“ tinklo duomenų bazės yra slapukai, kurie yra svarbiausi interneto naršyklės ar programinės įrangos programinės įrangos gerinimo pagrindai.

„Ferner besteht für die betroffene“ asmeniui, kuriam priklauso INFOnline erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internettseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch INFOnline zu platesrsprechen und ein solche zu verhindern. Skaitykite daugiau žmonių, jei nenaudojate saito, spustelėdami nuorodą http://optout.ioam.de drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“, jei nebenaudojate slapukų, nesinaudokite internetiniais prietaisais, nes nenaudokite nė vieno interneto naršyklės. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von INFOnline können unter https://www.infonline.de/datenschutz/ abgerufen werden.

40. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von DoubleClick“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ yra internetinių svetainių „DoubleClick“ komentaras, sukurtas „Google“ integracijos. „DoubleClick“ yra vienintelis „Google“ ženklas, nepageidaujamas internetinės rinkodaros specialiųjų žinių rinkinys, internetinis marketingas ir vertimo versijos vertinimas.

„Betreibergesellschaft von Google Ireland Limited“, „Gordon House“, Barrow Street, Dublinas, D04 E5W5, Airija.

„DoubleClick“, sukurtas „Google“, yra pagrindinis vaizdas. Įspūdis taip pat yra „Klicks“ ar „Anderen Aktivitäten“, kurį galite naudoti „DoubleClick-Server“. „Jede dieser Datenübertragungen“ įrašė naršyklę į naršyklę. „Aczeptiert der Browser“, „Anfrage“, „DoubleClick“ ir „Slapukų“ informacija apie techninę informaciją apie „System der betroffenen“. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Zweck des Cookies“ yra „Optimierung und Einblendung von Werbung“. Das Cookie wird unter anderem dazu verwendet, nutzerrelevante Werbung zu schalten und anzuzeigen sowie um Berichte zu Werbekampagnen zu erstellen oder diese zu verbessern. „Ferner dient das Cookie dazu“, „Mehrfacheinblendungen derselben Werbung zu vermeiden“.

„DoubleClick“ yra slapukų ID, nurodykite „Abwicklung des technischen Verfahrens erforderlich ist“. „Die Cookie-ID“ beisbielsweise benötigt, um eine Werbeanzeige in einem Browser anzuzeigen. „DoubleClick“ leidžia naudoti „Cookie-ID“, o ne tik „Werbeanzeigen“ įrašomi naršyklėje, o ne „Doppelschaltungen zu vermeiden“. Pateikite „DoubleClick“ versiją, naudodami slapuko ID kodą, „Conversions zu erfassen“. „Conversions werden beispielsweise dann erfasst“, „winnden einem Nutzer zuvor eine“ „DoubleClick-Werbeanzeige eingeblendet wurde und dieser in folge mit dem gleichen Internetbrowser einen Kauf auf der Internettseite des Werbetreibenden vollzieht“.

Ein Cookie iš „DoubleClick“ buvo įtrauktas į internetinę svetainę. Ein „DoubleClick-Cookie“ suteikia jums galimybę įsitraukti į jūsų svetainę. Eine Kampagnen-Kennung diner einer Identifizierung der Kampagnen, mit denen der Nutzer buvo dalyvavęs Kontaktų kare.

Duomenų atnaujinimas yra pagrindinis internetinių tinklalapių, interneto svetainių kūrimo ir atnaujinimo būdas. „DoubleClick-Komponente“ yra integruota integruota interneto programa, internetinė naršyklė yra informacinė sistema, sukurta naujausia sistema, sukurta speciali įmonė. Duomenų atnaujinimo sistema „Online Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen“ pateikia „Google zu übermitteln“. Im Rahmen miršta „Verfahrens erhält“ techniniame tinkle, kuris yra „Daten“, „Google auch dazu dienen“, „Provisionsabrechnungen zu erstellen“. „Google kann unter anderem nachvollziehen“, „die die betroffene“ Asmens geriausios nuorodos Nuorodos į internetinių svetainių angeklickt skrybėlę.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie for the dem dem information information Technologischen System der betroffenen Person setzt. Žinokite, kad jūsų „Google“ svetainėje yra slapukai, kuriuos naudodami internetiniai naršyklės ar programinės įrangos programinė įranga yra atnaujinti.

Informacija apie „DoubleClick“ ir „Getentenden Datenschutzbestimmungen von DoubleClick“, kurią pateikė „Google können unter“, https://www.google.com/intl/de/policies/ abgerufen werden.

41. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Awin

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio tinklalapio „Awin“ integratorius. Awin ist ein deutsches „Affiliate-Netzwerk“, sveikina „Affiliate-Marketing“ naujokus. Partnerių marketingas - tai internetinis prekybos tinklas, bet ne internetinis prekybos tinklas, o prekybininkai arba reklamos agentai, prekybos tinklai, prekybos tinklai, taip pat ir „Vertikali“. genannt werden, einzublenden. Der Merchant stellt über das Affiliate-Netzwerk ir Werbemittel, taip pat einen Werbebanner arba andere geeignete Mittel der Internetwerbung zur Verfügung, weches in der Folge von Einem Affiliate auf omgenen Internetseiten et eingebunden or oder ettenmerför, van der Weibergerung, Reungengerichtungsgesetz. Rinkodara, beworben werden.

Betreibergesellschaft von Awin yra die Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlynas, Vokietija.

Awin setzt ein Slapukų informacija apie techninę informaciją apie asmenį. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Der Tracking-Cookie von Awin“ sukurtas specialus keinerlei personenbezogene Daten. Bendrovės „Identifikationsnummer des Affiliate“, taip pat potencialių „Kunden vermittelnden“ partnerių, „Ordnungsnummer des Besuchers einer“ internetinių tinklalapių ir „ankstlickten Werbemittels“ atstovų sąrašas. Zweck der Speicherung dieser Daten ist die die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant und dem Affiliate, welche über das Affiliate-Netzwerk, taip pat Awin, abgewickelt werden.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Awin ein Cookie for a dem dem information information Technologischen System der betroffenen Person setzt. „Zudem können von Awin“ sukūrė geriausius slapukus. Internetiniai naršyklės ar programinės įrangos programinės įrangos atnaujinimo programos yra svarbios.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Awin können unter http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/ abgerufen werden.

42. „Adcell“ taikymo ir naudojimo duomenų apsaugos nuostatos

Valdiklis šioje svetainėje turi integruotus „Adcell“ komponentus. „Adcell“ yra Vokietijos filialų tinklas, siūlantis filialų rinkodarą. Partnerių marketingas yra internetinė platinimo forma, leidžianti komerciniams tinklalapių operatoriams, vadinamiesiems prekybininkams ar reklamuotojams, reklamuoti, už kurią paprastai mokama per paspaudimų arba pardavimo komisinius, trečiųjų šalių tinklalapiuose, t. Y. Su pardavimo partneriais, kurie taip pat yra dukterinės įmonės ar leidėjai. būti pavadintam. Per dukterinių įmonių tinklą prekybininkas pateikia reklamos laikmeną, t. Y. Reklaminę juostą ar kitas tinkamas internetinės reklamos priemones, kurias vėliau filialas integruoja savo svetainėje arba kitais kanalais, tokiais kaip raktinių žodžių reklama ar el. -Rinkodara turi būti reklamuojama.

Betreibergesellschaft von Adcell yra die Firstlead GmbH, Rosenfelder g. 15-16, 10315 Berlynas, Vokietija.

Duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje „Adcell“ talpina slapuką. Kas yra slapukai, jau buvo paaiškinta aukščiau. „Adcell“ stebėjimo slapukas nesaugo jokių asmeninių duomenų. Išsaugomi tik filialo, t. Y. Potencialų klientą tarpininkaujančio partnerio, identifikavimo numeris, taip pat svetainės lankytojo užsakymo numeris ir paspausta reklaminė medžiaga. Šių duomenų saugojimo tikslas yra apdoroti komisinius mokėjimus tarp prekybininko ir dukterinės įmonės, kurie tvarkomi per dukterinių įmonių tinklą, t. Y. „Adcell“.

Atitinkamas asmuo gali užkirsti kelią slapukų nustatymui mūsų svetainėje, kaip jau buvo aprašyta aukščiau, bet kuriuo metu pasinaudodamas atitinkama naudojamos interneto naršyklės nuostata ir tokiu būdu visam laikui prieštarauti slapukų nustatymui. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų „Adcell“ įdėti slapuko į atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemą. Be to, slapukus, kuriuos jau nustatė „Adcell“, galima bet kada ištrinti naudojant interneto naršyklę ar kitas programinės įrangos programas.

Taikomas „Adcell“ duomenų apsaugos taisykles galite rasti https://www.adcell.de/agb.

43. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Belboon

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio tinklalapio „Belboon integruota“ versija. Belboon ist ein deutsches „Affiliate-Netzwerk“, sveikina „Affiliate-Marketing“ angetas. Partnerių marketingas - tai internetinis prekybos tinklas, bet ne internetinis prekybos tinklas, o prekybininkai arba reklamos agentai, prekybos tinklai, prekybos tinklai, taip pat ir „Vertikali“. genannt werden, einzublenden. Der Merchant stellt über das Affiliate-Netzwerk ir Werbemittel, taip pat einen Werbebanner arba andere geeignete Mittel der Internetwerbung zur Verfügung, weches in der Folge von Einem Affiliate auf omgenen Internetseiten et eingebunden or oder ettenmerför, van der Weibergerung, Reungengerichtungsgesetz. Rinkodara, beworben werden.

Betreibergesellschaft von Adcell yra die belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12, 14–10178, Berlynas, Vokietija.

Belboon setzt ein Slapukų informacija apie techninę informaciją apie asmenį. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Der Tracking-Cookie von Belboon“ sukurtas specialus keinerlei personenbezogene Daten. Bendrovės „Identifikationsnummer des Affiliate“, taip pat ir potencialaus „Kunden vermittelnden“ partnerių, taip pat „Ordnungsnummer des Besuchers einer“ internetinių tinklalapių ir jų internetinių tinklalapių, ir „Werbemittels“, sąrašas. Zweck der Speicherung dieser Daten ist die die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant und dem Affiliate, welche über das Affiliate-Netzwerk, taip pat Belboon, abgewickelt werden.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, bet ne tik internete, bet ir be internetinių svetainių, o internetinėse svetainėse naršančius internetinius naršytojus, kurie yra žinomi kaip pagrindiniai „Cookies“ rinkiniai. Internetinių naršyklių internetinis sąrašas, belaidis internetinis naršyklė, slapukas ir informacijos apie techninę įrangą sistema, sukurta betrofeno. Asmens nustatymas. „Zudem können von Belboon“ pateikia naują versiją „Cookies jederzeit über einen Internet“ naršyklės ar programinės įrangos programinės įrangos pakeitimo programos.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Belboon können unter https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/ abgerufen werden.

44. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von TradeTracker“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ yra internetinės svetainės „TradeTracker“ integruotos versijos svetainė. „TradeTracker“ yra pagrindinis „Affiliate-Netzwerk“, suvirina „Affiliate-Marketing“ anketą. Filialo rinkodara yra internetinės prekybos vertybinių popierių forma, interneto svetainė „Betreibern von Internettseiten“, „Sodenanntenten“. Prekybininkai arba reklamuotojai, bendrovės, „Werbung“, „Klick- oder Sale-Supply-Proviceen vergütet wird“, „Internettseiten Dritter“, taip pat „Vertriebspartnern“, die filiales ar leidėjo leidėjas genannt werden, einzublenden. Der Merchant stellt über das Affiliate-Netzwerk ir Werbemittel, taip pat einen Werbebanner arba andere geeignete Mittel der Internetwerbung, Vergung Vergungung, am See in the Folge von Einem Affiliate asuf Eigenen Internetseiten et edengeburden, or Emergesing, or Tag and Kanders. -Rinkodara, beworben werden.

Betreibergesellschaft von TradeTracker yra TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburgas, Vokietija.

„TradeTracker“ nustato informaciją apie techninę informaciją apie asmenį. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Der Tracking-Cookie“ iš „TradeTracker“ pateikia specialųjį asmeninį duomenų kaupiklį „Daten“. Bendrovės „Identifikationsnummer des Affiliate“, taip pat ir potencialaus „Kunden vermittelnden“ partnerių, taip pat „Ordnungsnummer des Besuchers einer“ internetinių tinklalapių ir jų internetinių tinklalapių, ir „Werbemittels“, sąrašas. Zweck der Speicherung dieser „Daten ist die die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant und dem Affiliate“, „Welff über das Affiliate-Netzwerk“, taip pat „TradeTracker“, abgewickelt werden.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, bet ne tik internete, bet ir be internetinių svetainių, o internetinėse svetainėse naršančius internetinius naršytojus, kurie yra žinomi kaip pagrindiniai „Cookies“ rinkiniai. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass TradeTracker ein Cookie for the information on the Technologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem können von TradeTracker pristato slapukus „Cookies“ - tai internetinių naršyklių ar programinės įrangos programinės įrangos atnaujinimo programa.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von TradeTracker können unter https://tradetracker.com/de/privacy-policy/ abgerufen werden.

45. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von adgoal

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat“ yra internetinės svetainės „Componenten von adgoal integriert“ versija. „Adgoal ist ein“ apžvelgia „Affiliate-Netzwerk“, suvirina „Affiliate-Marketing“ anketą. Partnerių marketingas - tai internetinis prekybos tinklas, bet ne internetinis prekybos tinklas, o prekybininkai arba reklamos agentai, prekybos tinklai, prekybos tinklai, taip pat ir „Vertikali“. genannt werden, einzublenden. Der Merchant stellt über das Affiliate-Netzwerk ir Werbemittel, taip pat einen Werbebanner arba andere geeignete Mittel der Internetwerbung, Vergung Vergungung, am See in the Folge von Einem Affiliate asuf Eigenen Internetseiten et edengeburden, or Emergesing, or Tag and Kanders. -Rinkodara, beworben werden.

Betreibergesellschaft von adgoal ist die adgoal GmbH, Schellengasse 2, 74072 Heilbronn, Vokietija.

Adgoal setzt ein Slapukų informacija apie techninę informaciją „System der betroffenen System“ Asmuo. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Das Tracking-Cookie“ iš adgoal speichert keinerlei personenbezogene Daten. Bendrosios žinios, susijusios su partnerių identifikavimo numeriais, taip pat su potencialiais vartotojais, taip pat ir su potencialiais partneriais, partneriais, sutuoktiniais, dirbantiems internetiniame tinklalapyje ir tinklalapyje „Werbemittels“. Zweck der Speicherung dieser Daten ist die die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant und dem Affiliate, welche über das Affiliate-Netzwerk, taip pat adgoal, abgewickelt werden.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, bet ne tik internete, bet ir be internetinių svetainių, o internetinėse svetainėse naršančius internetinius naršytojus, kurie yra žinomi kaip pagrindiniai „Cookies“ rinkiniai. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass adgoal ein Slapukų forumai, kuriuose yra informacijos apie techninę įrangą Sistema der betroffenen Asmens nustatymas. „Zudem können von adgoal bereits gesetzte“ slapukai yra nauji interneto naršyklės ar programinės įrangos programinės įrangos pakeitimo įrankiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von adgoal können unter https://www.adgoal.de/de/privacy.html abgerufen werden.

46. ​​„Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YieldKit“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinės svetainės „YieldKit“ integracijos komentaras. „YieldKit“ pristato „Affiliate-Netzwerk“, priima „Affiliate-Marketing“ naujokus. Partnerių marketingas - tai internetinis prekybos tinklas, bet ne internetinis prekybos tinklas, o prekybininkai arba reklamos agentai, prekybos tinklai, prekybos tinklai, taip pat ir „Vertikali“. genannt werden, einzublenden. Der Merchant stellt über das Affiliate-Netzwerk ir Werbemittel, taip pat einen Werbebanner arba andere geeignete Mittel der Internetwerbung, Vergung Vergungung, am See in the Folge von Einem Affiliate asuf Eigenen Internetseiten et edengeburden, or Emergesing, or Tag and Kanders. -Rinkodara, beworben werden.

„Betreibergesellschaft von YieldKit“ yra „YieldKit GmbH“, Jarrestraße 44b, 22303 Hamburgas, Vokietija.

„YieldKit setzt ein Cookie“ yra informacijos apie technines technologijas sistema. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Das Tracking-Cookie von YieldKit“ specialusis žinynas apie asmeninius duomenis „Daten“. Bendrovės „Identifikationsnummer des Affiliate“, taip pat ir potencialaus „Kunden vermittelnden“ partnerių, taip pat „Ordnungsnummer des Besuchers einer“ internetinių tinklalapių ir jų internetinių tinklalapių, ir „Werbemittels“, sąrašas. Zweck der Speicherung dieser Daten ist die die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant und dem Affiliate, welche über das Affiliate-Netzwerk, taip pat YieldKit, abgewickelt werden.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, bet ne tik internete, bet ir be internetinių svetainių, o internetinėse svetainėse naršančius internetinius naršytojus, kurie yra žinomi kaip pagrindiniai „Cookies“ rinkiniai. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass YieldKit ein Cookie for the dem information information Technologischen System der betroffenen Person setzt. Klausimas apie „YieldKit“ buvo sukurtas kaip slapukas. Slapukai yra nauji interneto naršyklės ar programinės įrangos gerinimo programos.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von YieldKit können unter http://yieldkit.com/legal-notes/privacy-policy/ abgerufen werden.

47. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Tradedoubler“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinės svetainės „Tradedoubler integriert“ versija. „Tradedoubler is ein deutsches Affiliate-Netzwerk“, suvirina „Affiliate-Marketing“ naujokus. Partnerių marketingas - tai internetinis prekybos tinklas, bet ne internetinis prekybos tinklas, o prekybininkai arba reklamos agentai, prekybos tinklai, prekybos tinklai, taip pat ir „Vertikali“. genannt werden, einzublenden. Der Merchant stellt über das Affiliate-Netzwerk ir Werbemittel, taip pat einen Werbebanner arba andere geeignete Mittel der Internetwerbung, Vergung Vergungung, am See in the Folge von Einem Affiliate asuf Eigenen Internetseiten et edengeburden, or Emergesing, or Tag and Kanders. -Rinkodara, beworben werden.

Betreibergesellschaft von Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Miunchen, Vokietija.

„Tradedoubler setzt ein Cookie“ - informacijos apie technologijas sistema, skirta asmeniui. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. „Der Tracking-Cookie von Tradedoubler“ specialusis vartotojas - „Daten“. Bendrovės „Identifikationsnummer des Affiliate“, taip pat ir potencialaus „Kunden vermittelnden“ partnerių, taip pat „Ordnungsnummer des Besuchers einer“ internetinių tinklalapių ir jų internetinių tinklalapių, ir „Werbemittels“, sąrašas. Zweck der Speicherung dieser Daten ist die die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant und dem Affiliate, welche über das Affiliate-Netzwerk, taip pat Tradedoubler, abgewickelt werden.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, bet ne tik internete, bet ir be internetinių svetainių, o internetinėse svetainėse naršančius internetinius naršytojus, kurie yra žinomi kaip pagrindiniai „Cookies“ rinkiniai. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Tradedoubler ein Slapukų forumai, kuriuose pateikiama informacijos apie techninę sistemą Sistema der betroffenen Asmens nustatymas. „Zudem können von Tradedoubler bereits gesetzte“ slapukai yra nauji interneto naršyklės ar programinės įrangos programos pakeitimai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Tradedoubler können unter http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzrichtlinie/ abgerufen werden.

48. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Oracle Eloqua“ / „Oracle“ rinkodaros debesis

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat“ siūlo internetinę svetainę „Oracle Eloqua“ / „Oracle“ rinkodaros debesies integravimo priemonė (nachfolgend „Eloqua“ genannt). „Eloqua gleicht relevante Internettseiteninhalte and Daten von Interessenten“, „Kunden und deren“ anketa, „Internettseitenbetreibern zu ermöglichen“, „Interesenten“ ir „Kunden“ efektyvi ir efektyvi. Zweck von Eloqua yra es, die Conversionrate von Interessenten in Kunden zu erhöhen und damit den Umsatz eines Internetseitenbetreibers zu erhöhen.

„Betreibergesellschaft von Eloqua“ yra „Oracle Corporation“, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, JAV.

Eloqua setzt ein Cookie yra informacijos apie technologijas sistema, skirta asmeniui. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Eloqua wird im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen die über unsere Internetseite gewonnenen Daten und Informationen dazu nutzen, das Nutzerverhalten der betroffenen Asmuo, miręs nesinaudojęs interneto svetainių kepuraite, auszuwerten. Ferner wird Eloqua die Daten nutzen, um in unserem Auftrag Reports über Nutzeraktivitäten zu erstellen, sowie weitere Dienstleistungen für unser Unternehmen zu erbringen, die Zusammenhang mit der Nutzung unserer Internettseite stehen.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, bet ne tik internete, bet ir be internetinių svetainių, o internetinėse svetainėse naršančius internetinius naršytojus, kurie yra žinomi kaip pagrindiniai „Cookies“ rinkiniai. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Oracle ein Cookie for a dem dem information informationtechnologischen System der betroffenen Person setzt. „Zudem können von Oracle“ sukūrė geriausiųjų slapukų, kuriuos naudodami internetinę naršyklę ar programinę įrangą galite naudoti kaip naują programinę įrangą.

„Ferner besteht für die betroffene“ kategorijoje yra „Eloqua-Cookie“ specialusis leidimas, o internetiniame tinklalapyje yra „Nutzung dieser“ internetinė svetainė. Duomenų apie „Oracle zu platesrsprechen“ ir „eine solche zu verhindern“. Skaitykite daugiau žmonių, nei spustelėdami čia mygtuką „https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt“. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Oracle können unter https://www.oracle.com/legal/privacy/index.html abgerufen werden.

49. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Lotame

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio puslapio „Lotame integruota“ versija. Lotame ist eine Plattform zum Datenmanagement, in Welche Daten geräteübergreifend aus Drittquellen eingespeist werden, um in der Folge Content, Werbung and Angebote zu personalisieren. „Lotame ist daher auch ein Analyse-Dienst“. „Ein Analyse-Dienst vollzieht eine Erhebung“, „Sammlung und Auswertung von Daten“. Er wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite and zur Kosten-Nutzen-Planung von Werbeaktivitäten eingesetzt.

„Betreibergesellschaft von Lotame“ yra „Lotame Solutions, Inc.“ Suite 2000 8850 Stanford Blvd. Kolumbija, Merilandas, 21045, JAV.

Zweck von Lotame yra eine geräteübergreifende Ansprache unserer Kunden und Interessenten. „Geräteübergreifend ist eine Ansprache der Kunden“, „wenn diese sowohl auf einem normalen“. Kompiuterių sistema taip pat yra mobilioji „Geräten wie“ nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių arba mobiliojo telefono statistika. „Lotame nutzt hierfür sogenannte“ unikalūs identifikatoriai (UID). Ein unikalus identifikatorius yra technologija, leidžianti atstatyti elektroninę techninę priežiūrą, palaikyti techninę priežiūrą, bet ne peržengti asmens tapatybės nustatymo principą.

„Lotame setzt ein Cookie“ yra informacijos apie technologijas sistema. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten ieškokite interneto svetainių, skaitykite apie verarbeitung verantwortlichen betrieben and auf welger eine Lotame-Komponente integruota integruota, wird der Internet naršyklė informacijos apie techninę įrangą, sukurtą tikrinant bendrojo verslo sistemą, optimizavimą, duomenų bazę, asmeninę automatą. a Lotame zu übermitteln. Im Rahmen mirė techninių duomenų bazėje Verfahrens erhält Lotame Kenntnis über Daten, die in folge zur Erstellung von Nutzungsprofilen verwendet werden. Die die gewonnenen Nutzungsprofile dienen der Feststellung, welche unterschiedlichen informationstechnologischen Geräte der jeweilige Nutzer verwendet, um in der Folge unsere Werbeaktivitäten zu optimieren.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, bet ne tik internete, bet ir be internetinių svetainių, o internetinėse svetainėse naršančius internetinius naršytojus, kurie yra žinomi kaip pagrindiniai „Cookies“ rinkiniai. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Lotame ein Slapukų forumai, kuriuose yra informacijos apie technines technologijas Sistema der betroffenen Asmens nustatymas. „Zudem können von Lotame“ sukūrė geriausių slapukų sąrašą. Internetiniai naršyklės ar programinės įrangos programinė įranga yra atnaujinta.

Daugiausia dėmesio skiriama bendrovei „Erfassung der durch das Lotame-Cookie“, o internetiniam tinklalapiui „Nutzung dieser“ - „Daten sowie der Verarbeitung dieser“ - „Daten durch Lotame zu widersprechen“ ir „eine solche zu verhindern“. Skaitykite daugiau žmonių, jei nenaudojate mygtuko, esančio https://www.lotame.com/opt-out-preference-manager/ drücken, durch welchen ein Opt-Out-Cookie gesetzt wird. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, turintis informacijos apie techninę informaciją apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Lotame können unter https://www.lotame.com/legal/ abgerufen werden.

50. „Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Bloglovin“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat“ pateikia internetinę svetainę „Bloglovin integruota versija“. Bloglovin ist eine Online-Plattform, Welche den Nutzern die Organizacijos atstovas Lieblingsblogs ermöglicht. Internetinis dienoraštis yra pagrindinis internetinių tinklalapių portalas, tinklalapio „Regel öffentlich einsehbares“ tinklalapiai, tinklalapių tinklaraščių savininkų sąrašas, internetinių dienoraščių kūrėjų žiniatinklio dienoraščių ieškotojų sąrašas, internetinių tinklaraščių straipsnių aprašymas ir jų internetinių dienoraščių sąrašas.

„Betreibergesellschaft von Bloglovin Inc.“ yra „Bloglovin Inc.“, 25 Broadway, Niujorkas, NY 10004, JAV.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten internetinė svetainė, internetinė svetainė, internetinė svetainė, internetinė svetainė, internetinė svetainė, interneto svetainė, internetinė svetainė, internetinė svetainė, elektroninė interneto svetainė. entsprechenden Bloglovin-Komponente von Bloglovin herunterzuladen. Im Rahmen mirė techninių žinių Verfahrens erhält dienoraštis Kenntnis darüber, welche konkrete Nepastebimas nepageidaujamas internetinis puslapis durch die betroffene.

Sofern die betroffene Asmuo, parašęs internetinį dienoraštį, specialų internetinį dienoraštį, kurį naudojo internetinis dienoraštis, skirtas asmeniui, dirbančiam be žinios, ir asmuo, dirbantis juvelyrinių dirbinių internetiniame tinklalapyje, kuris yra internetinis tinklas, bet nesuteiktas asmuo, dirbantis be pašalinių asmenų. Informacija apie dienoraščius, kuriuos rasite tinklalapyje, kompiuteryje ir dienoraščiuose, juvelyrinių dirbinių tinklaraštyje, „Bloglovin-Account for betroffenen Person zugeordnet“. Betätigt die betroffene Asmuo, kuris nėra vienintelis internetinis tinklas, yra integruotas „Bloglovin-Button“, taigi, keistas sąrašas informacijos „Bloglovin übermittelt“. „Der Übermittlung derartiger“ Informacija apie skrybėlę be žinios Asmens duomenų bazės „Bloglovin bereits zugestimmt“.

„Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Bloglovin können unter“ - https://www.bloglovin.com/tos abgerufen werden.

51. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Amobee

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat for the die dieer Internettseite Komponenten von Amobee integriert. „Amobee“ yra „Werbeagentur“ technologija, o „Auslieferung von Werbung“ - mobilioji „Endgeräte spezialisiert“ skrybėlė.

„Betreibergesellschaft von Amobee Inc.“, „Amobee Inc.“, 950 Tower Lane, Suite 2000, Foster City, CA 94404, JAV.

Zweck von Amobee yra eus Auslieferung von Werbung. Amobee setzt ein Cookie yra informacijos apie technologijas sistema, skirta asmeniui. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten ieškokite interneto svetainių, skaitykite apie verarbeitung verantwortlichen betrieben and auf welger eine Amobee-Komponente integruotas integruotas, wird der Internets naršyklės informacijos apie technines problemas, sistemas, įmones, įmones, įmones, įmones, įmones zu übermitteln. Im Rahmen mirė techninių verfahrens erhält Amobee Kenntnis über Daten, die in folge zur Erstellung von Nutzungsprofilen verwendet werden. Die die gewonnenen Nutzungsprofile dienen Werbeaktivitäten.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip pagrindinės ir svarbios. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Amobee ein Cookie for a dem dem information information Technologischen System der betroffenen Person setzt. „Zudem können von Amobee“ sukuria slapukus „Cookies jederzeit über einen Internet“ naršyklę ar seną programinės įrangos programą.

Tinkamiausias žemės ūkyje, aštuntasis specialusis „Amobee-Cookie“ tipo leidimas, o internetiniame tinklalapyje „Nutzung dieser“ yra internetinis puslapis, kurį galite pamatyti bet kuriuo metu. Patikrinkite, ar asmuo nespustelėjo spustelėjimo čia, jei norite atsisakyti mygtuko, esančio http://amobee.com/privacy/technology/ drücken, durch welchen ir Opt-Out-Cookie, gesetzt wird. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Amobee können unter http://amobee.com/privacy/ abgerufen werden.

52. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von ADITION

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat“ yra internetinių svetainių komentarai, skirti ADITION integracijai. PRIEDAS yra pagrindinis skaitmeninių rinkodaros skelbimų rinkinys, reklamos tinklas, populiarus ir populiarus internetinės rinkodaros tinklas.

Betreibergesellschaft von ADITION yra ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Germany.

Zweck von ADITION yra Einblendung von digitallen Werbemitteln. PRIEDAS setzt ein Slapukų informacija apie techninę informaciją „System der betroffenen System“ Asmuo. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. ADITION speichert in dem Slapyvardis - asmeniniai duomenys. „Sämtliche in dem“ slapukų suvestinė Informacija apie techninę priežiūrą ir techninę priežiūrą yra pagrindinė, o ne geriausios rūšies gaminiai, o ne geriausios rūšies produktai, o „Werbemittel angezeigt werden“.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip svarbios ir svarbios, ir „Cookies Settsung von Cookies“. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass ADITION ein Cookie for a dem dem Informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Klausimas dėl ADITION sąrašo yra atnaujinamas, todėl slapukai yra nauji ir naršyklės naršyklės ar programinės įrangos gerinimo programos.

Didesnis nei vienas populiariausias ADRI-sausainių sąrašas, auf eine Nutzung dieser Internettseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch ADITION zu platesrsprechen and eine solche zu verhindern. Sveiki atvykę į internetinę svetainę Asmeninis ryšys per https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ spustelėkite, skaitykite, skaitykite „Opt-Out-Cookie“, kurį galite pamatyti. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie, wuf auf dem von der betroffenen Asmuo, turintis informacijos apie techninę informaciją apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von ADITION können unter https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ abgerufen werden.

53. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von AdJug

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat“ yra internetinio puslapio „AdJug“ integruotas komentaras. „AdJug ist eine Advertising-Exchange-Plattform“, „Welche Online-Werbeplätze“ („Banner-Werbung“) vermittelt.

Betreibergesellschaft von AdJug yra AdJug Ltd. 5-ojo aukšto „Glen House“, Tottenham Court Road 200-208, Londonas, W1T7PL, Jungtinė Karalystė.

„AdJug setzt ein“ slapukas. Ferner wird durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten internetinė svetainė, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird and auf welcher eine AdJug-Komponente integruota žurnalas, interneto naršyklės informacijos apie techninę įrangą, sukurtą tikrinimo sistemą, duomenų bazę, informaciją apie įmonę, Zwecke der Anzeige von Werbeanzeigen ir AdJug zu übermitteln. Im Rahmen mirė techninių problemų vertintojų patarimai. AdJug Kenntnis darüber, be duomenų bazės, yra internetinis puslapis, kuriame yra duomenų bazės apie asmenį. Techninė informacija apie techninę įrangą Sistema aufgerufen wurde. „Die im Rahmen des Verishrens“ ir „AdJug übertragenen Daten dienen zu Abrechnungszwecken“ - „Bezug auf die eingeblendete Werbung“.

Die Betroffene Asmuo gali pasirinkti „Cookies“ rinkinius internete, jei nenorite, kad būtų dargestellt, o internetinėse svetainėse naršytų internetinių tinklalapių naršyklės, žinomos kaip pagrindinės ir svarbios. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass AdJug ein Slapukų forumai, kuriuose pateikiama informacijos apie techninę įrangą sistema der betroffenen Asmens nustatymas. Zudem können von AdJug įkūrė internetinę naršyklę ar internetinę naršyklę, o programinės įrangos programinė įranga buvo atnaujinta.

„Ferner besteht für die betroffene Person“, „EJ“, „Eden Erfassung der durch das“. „AdJug-Cookie“ yra specialus, o ne tik Nutzung diederis Internetseite beogenen. „Hierzu muss die betroffene“ asmeniui, kuriam priklauso „Consumer-Cookie-Opt-Out-Link“ iš interneto http://www.de.adjug.com/datenschutz.html drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Asmuo, kuriame yra pagrindinė informacija, techninė informacija apie sistemą abgelegt. Werden die Cookies auf dem System for betroffenen Asmuo, priklausantis „Widerspruch gelöscht“, „muss die betroffene“ Asmuo, turintis saitą „Aufrufen und einen neuen“, „Opt-Out-Cookie setzen“.

„Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies“ siūlo geriausius teisinius žodžius, nesinaudokite internetiniais prietaisais, kuriuos gausite „Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene“ asmeniu, kuriam netaikomi slaptažodžiai.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von AdJug können unter http://www.de.adjug.com/datenschutz.html abgerufen werden.

54. „Zahlungsart“: „Datenschutzbestimmungen zu Klarna als Zahlungsart“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ skrybėlė, skirta mirštančiajam interneto tinklalapyje „Klarna integrator“. „Klarna ist ein Online-Zahlungsdienstleister“, „der Kauf auf Rechnung“ arba „Eten Flexible“, „Ratenzahlung ermöglicht“. „Ferner werden von Klarna weitere Services“ paslaugos, kurios buvo teikiamos bedarbių teisių gynimo srityje, o ne „Identitäts- und Bonitätsprüfung“, „angeboten“.

Betreibergesellschaft von Klarna yra AB „Klarna Bank“, Sveavägen 46, 111 34 Stokholmas, Schweden.

„Wählt die betroffene“ internetinėje parduotuvėje taip pat galite rasti „Kauf auf Rechnung“ ar „Ratenkauf“ ausų, automatinių duomenų bazę „Daten der betroffenen Person and Klarna übermittelt“. Mit der Auswahl einer dieers Zahlungsoptionen will diet betroffene Person in die, zur Abwicklung des Rechnungs- or Ratenkaufes oder zur Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderliche, Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Bei den a Klarna übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, El. . Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen. Patarimai, kaip ir mūsų bankai, ir „Bankverbindung“, „Kartennummer“, „Gültigkeitsdatum und CVC-Code“, „Artikelanzahl“, „Artikelnummer“, „Daten zu Waren und Dienstleistungen“, „Preise und Steuerliche Abgaben“, „Angabenzur“. .

Die Übermittlung der Daten bezweckt insbesondere die Identitätsüberprüfung, Die Zahlungsadministration and die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Klarna personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die Zwischen Klarna und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von Klarna and Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. „Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung“.

Klarna miršta kaip asmeninis verslas, kurį „Daiktai“ atveria verbundene Unternehmen („Klarna Gruppe“) ir Leistungserbringer order Subunternehmer Weiter, o tada miršta, kai yra verplichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag.

Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį AM \ XNUMXLT.doc PE XNUMXvXNUMX-XNUMX LT Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį Vertimas pagal sutartį AM \ XNUMXLT.doc XNUMX/XNUMX PE XNUMXvXNUMX-XNUMX Vertimas pagal sutartį LT Asmeninė sutuoktinė. Die Berechnung des Scorings wird auf der Basis wissenschaftlich anerkannterhematisch-statistischer Verfahren durchgeführt.

Die Betroffene Asmens skrybėlę, pagamintą iš didžiosios odos rūbų, bet ne daugiau kaip vieną kartą per dieną. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Klarna können unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf abgerufen werden.

55. „Zahlungsart“: „Datenschutzbestimmungen zu PayPal“ ir „Zahlungsart“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ yra internetinio tinklalapio „PayPal“ integruoto komponento versija. „PayPal“ yra „Online-Zahlungsdienstleister“. „Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt“, „Virtuvės privatumas“, „Geschäftskonten darstellen“. „Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit“, „Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln“, „Wen ein Nutzer“ pagrindinis „PayPal-Konto unterhält“. Ein PayPal-Konto wird über eine el. Pašto adresas, jūsų el. Pašto adresas, žymimas klavišu „Kontonummer gibt“. „PayPal“, „Online-Zahlungen and Dritte auszulösen“ arba „Zahlungen zu empfangen“. „PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an.

Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal yra „PayPal“ (Europa) S.à.rl et Cie, SCA, Royal Boulevard L-22, 24–2449, Liuksemburgas.

Be to, internetinėje parduotuvėje taip pat yra „PayPal“, automatinis automatinis duomenų apdorojimas. „Daten der betroffenen Person and PayPal“. Mit der Auswahl miršta „Zahlungsoption“ tikrindamas asmenį. Jei asmuo mirė, Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Būkite be „PayPal“ asmens duomenų bazės, nurodykite „Vorname“, „Vardo vardas“, „Adresas“, „Adresas“, „El. Pašto adresas“, „IP adresas“, „Telefono numeris“, „Telefono numeris“, „Telefono numeris“, „Telefono numeris“, „Žurnalų sąrašas“, „Dievas“, „Zahlungsabwicklung notwendig sind“. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.

„Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung“ ir „Betrugsprävention“. „Der für die verarbeitung verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist“. „PayPal“ ir „Dempens for Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen“ „Daten werden von PayPal“ Umständen and Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. „Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung“.

„PayPal“ pateikia informaciją apie „Daten gegebenenfalls“ verbundene Unternehmen und Leistungserbringer order Subunternehmer weiter, o tai reiškia, kad miršta iki šiol.

Jei norite įsigyti asmeninę skrybėlę, nenaudokite pinigų, nuskaitykite asmeninius pinigus, o ne „PayPal“. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

56. „Zahlungsart“: „Datenschutzbestimmungen zu Skrill als Zahlungsart“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio puslapio „Skrill“ integracinė svetainė. „Skrill ist ein Online-Zahlungsdienstleister“. „Die Zahlungen werden über das sogenannte“ „Skrill-Wallet“ abgewickelt, sveikina elektroninę elektroninę versiją „Geldbörse darstellt“. „Skrill bietet auch die Möglichkeit“, „Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln“ virtuozas. Ein Skrill-Wallet wird über eine El. Pašto adresas. Geführt. Skrill ermöglicht es, Online-Zahlungen and Dritte auszulösen oder Zahlungen zu empfangen.

„Betreibergesellschaft von Skrill“ yra „Skrill Limited“, 25 Kanados aikštė, Londonas E14 5LQ, Jungtinė Karalystė.

Be to, internetinėje parduotuvėje yra „Skrill“ ausis, automatinė automatinė duomenų bazė „Daten der betroffenen Person and Skrill übermittelt“. Mit der Auswahl miršta „Zahlungsoption“ tikrindamas asmenį. Žmogus, dirbantis Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Bei den mit Skrill ausgetauschten personenbezogenen Duomenų pateikimo laikas yra jūsų elektroninis paštas ir el. Pašto adresas, nurodykite „Zahlungsabwicklung notwendig sind“. „Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung“ ir „Betrugsprävention“. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Skrill andere personenbezogene Daten auch dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die Zwischen Skrill und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen „Daten werden von Skrill“ Umständen and Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. „Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung“.

Jei jūs neturite jokios teisinės pagalbos, tai „Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und Leistungserbringer order Subunternehmer weiter“, o tada miršta, kad „Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet“.

Die Betroffene Asmens kepurė, kurią pagaminsite, jei nenurodyta kitaip, o ne daugiau kaip vieną asmenį. Daten jederzeit gegenüber Skrill zu platesrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Skrill können unter https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbestimmungen/ abgerufen werden.

57. „Zahlungsart“: „Datenschutzbestimmungen zu Sofortüberweisung als Zahlungsart“

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche“ kepurė yra internetinio tinklalapio „Komponenten von Sofortüberweisung integriert“ versija. „Sofortüberweisung ist ein Zahlungsdienst“, „der eine bargeldlose Zahlung von Produkten“ ir „Dienstleistungen im Internet ermöglicht“. Sofortüberweisung bildet ein technisches Verfahren ab, Durch Welches der Online-Händler unverzüglich eine Zahlungsbestätigung erhält. Taigi, keista, kas yra „Helller versijoje“, „Waren“, „Dienstleistungen“ arba „Parsisiųsti“, jei norite atsisiųsti nemokamą versiją.

Betreibergesellschaft von Sofortüberweisung yra AB „Klarna Bank“, Sveavägen 46, 111 34 Stokholmas, Schweden.

Be to, internetinėje parduotuvėje taip pat yra internetinis parduotuvė „Sofortüberweisung“, automatinė automatinė duomenų bazė „Daten der betroffenen“ ir „Sofortüberweisung übermittelt“. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption will die die betroffene Asmuo eine zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung übermittelt der Käufer PIN and die TAN and the Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt sodann nach techniccher Überprüfung des Kontostandes und Abruf weiterer Daten zur Prüfung der Kontodeckung eine Überweisung an den Online-Händler aus. „Die Durchführung der Finanztransaktion wird dem Online-Händler“ automatizuota automatinė įranga.

Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Address, IP-Address, Telefonnummer, Mobiltelefonumummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. „Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung“ ir „Betrugsprävention“. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Sofortüberweisung andere personenbezogene Daten auch dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die Zwischen Sofortüberweisung und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von Sofortüberweisung Unter Umständen and Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. „Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung“.

Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegeenenfalls an verbundene Unternehmen und Leistungserbringer order Subunternehmer weiter, soweit miršta zur Erurgerung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist order for Daten im Auftrag.

Die Betroffene Asmens kepuraitė, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Sofortüberweisung zu platesrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüberweisung können unter https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/ abgerufen werden.

58. Teisinis pagrindas tvarkyti

Art. 6 I apšviestas. DS-GMO tarnauja mūsų bendrovei kaip teisinis pagrindas apdorojimo operacijoms, kai mes gauname sutikimą konkrečiam perdirbimo tikslui. Jeigu asmens duomenų tvarkymas įvykdyti sutartį, sutarties šalis yra asmuo privalo, kaip yra šiuo atveju su perdirbimo operacijas, kurios yra būtinos dėl prekių tiekimo ar bet kurios kitos tarnybos ar svarstyti nuostatą, tvarkymas grindžiamas Art. 6 I apšviestas. b DS-GMO. Tas pats taikoma ir apdorojimo operacijoms, kurios yra būtinos ikikutartinėms priemonėms įgyvendinti, pavyzdžiui, kai atliekami tyrimai dėl mūsų produktų ar paslaugų. Jei mūsų bendrovei taikomas teisinis įsipareigojimas, pagal kurį reikalaujama tvarkyti asmens duomenis, pvz., Mokestinių prievolių įvykdymas, tvarkymas grindžiamas 6 I str. c DS-GMO. Retais atvejais asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas duomenų subjekto ar kito fizinio asmens esminiams interesams apsaugoti. Tai būtų tuo atveju, jei lankytojas būtų sužeistas mūsų įmonėje ir tada jo vardas, jo amžius, jo sveikatos draudimas duomenys arba kita svarbi informacija į gydytoją, ligoninės ar kitų trečiųjų šalių turėtų būti priimtas. Tada apdorojimas būtų pagrįstas 6 I str. DS DS-GMO. Galiausiai apdorojimo operacijos galėtų būti pagrįstos 6 I str. F DS-GMO yra pagrįsti. Šiuo teisiniu pagrindu remiantis tvarkymo operacijų, kurioms netaikoma nė viena iš pirmiau nurodytų teisinių pagrindų, kai apdorojimas siekiant apsaugoti teisėtus interesus mūsų įmonės arba privalo trečiajai šaliai, nebent nusveria pagrindinėms teisėms ir laisvėms duomenų subjekto interesus. Tokie perdirbimo veiksmai yra ypač leidžiami mums, nes juos konkrečiai paminėjo Europos teisės aktų leidėjas. Šiuo atžvilgiu ji nusprendė, kad teisėtą palūkaną galima būtų prisiimti, jei duomenų subjektas yra duomenų valdytojo klientas (47 DS-GVO X. NUMX konstatuojamoji dalis).

59. Įgalioti duomenų tvarkymo procese esantys interesai, kuriuos vykdo duomenų valdytojas arba trečioji šalis

Ar asmens duomenys tvarkomi pagal 6 I straipsnį. F DS-GMO yra mūsų teisėtas interesas vykdyti savo verslą visų mūsų darbuotojų ir mūsų akcininkų naudai.

60. Trukmė, už kurią saugomi asmens duomenys

Asmens duomenų saugojimo trukmė yra atitinkamas įstatymuose numatytas saugojimo laikotarpis. Pasibaigus terminui atitinkami duomenys bus reguliariai ištrinti, jei jiems nebūtina vykdyti sutartį arba pradėti sutartį.

61. Teisinės ar sutartinės nuostatos dėl asmens duomenų teikimo; Būtinybė sudaryti sutartį; Duomenų subjekto pareiga pateikti asmens duomenis; galimas nesusijimo pasekmes

Mes paaiškiname, kad asmens duomenų teikimas iš dalies reikalaujama įstatyme (pvz., Mokesčių reglamentuose) arba taip pat gali būti nustatytos sutartinės nuostatos (pvz., Informacija apie susitariančią šalį). Kartais gali prireikti sudaryti sutartį, kad paveiktas asmuo pateiktų mums asmens duomenis, kuriuos mums vėliau reikės apdoroti. Pavyzdžiui, duomenų subjektas privalo pateikti mums asmeninę informaciją, kai mūsų bendrovė sudarys sutartį su ja. Nesugebėjimas pateikti asmens duomenis reikštų, kad sutartis su atitinkamu asmeniu negalėjo būti nutraukta. Prieš pateikdamas asmens duomenis, kuriuos pateikia atitinkamas asmuo, suinteresuotas asmuo turi susisiekti su vienu iš mūsų darbuotojų. Mūsų darbuotojai išvalo paveiktas atskirus atvejus, taip pat apie tai, ar asmens duomenys, kurių reikalaujama pagal įstatymą ar sutarties ar nuostata yra reikalinga sutarčiai, jeigu yra prievolė teikti asmens duomenis ir kokias pasekmes būtų nesugebėjimas pateikti asmeninę informaciją.

62. Automatinio sprendimų priėmimo egzistavimas

Kaip atsakinga įmonė, mes susilaikome nuo automatinio sprendimų priėmimo ar profiliavimo.

Data Dateschutzerklärung buvo paskelbtas Dataenschutzerklärungs-Generator pagal DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Išorinis Datenschutzbeauftragter Straubing tätig ist, bendradarbiaujant mit dem „Anwalt für Datenschutzrecht“ Christianas Solmecke'as erstelltas.